Wijzigingen OHRA reisverzekering (NBF collectief)

NBF- en DDG-leden kunnen via het NBF collectief gebruik maken van korting op verzekeringen bij OHRA. De reisverzekering is sinds februari op enkele punten gewijzigd, lees in het bericht van OHRA hieronder wat deze veranderingen inhouden.

Een vernieuwd OHRA
Vorig jaar hebben we al grote stappen gezet richting een vernieuwd OHRA. Verandering bij OHRA is nodig nu de klant continu bezig is te besparen, behoefte heeft aan transparantie, excellent serviceniveau verwacht en zich voornamelijk oriënteert via internet. Vanaf 13 februari 2015 zetten we de volgende stap met de vernieuwde reisverzekering.

Een vernieuwde reisverzekering
De huidige reisverzekering van OHRA is behoorlijk uitgebreid. Klanten krijgen:
·        standaard werelddekking;
·        standaard 365 dagen aaneengesloten dekking;
·        standaard wintersportdekking.

Echter, klanten hebben tegenwoordig behoefte aan een minder uitgebreide reisverzekering. 92% van de Nederlanders gaat namelijk binnen Europa op vakantie (CBS, 2013).
Bovendien gaan de meeste Nederlanders hooguit een aantal weken aaneengesloten op reis en gaat lang niet iedereen op wintersport.

Reden voor OHRA om een modulaire reisverzekering met een lagere vanaf-premie te introduceren.

Nieuwe premie en korting
Na de introductie van het nieuwe product is de huidige reisverzekering niet meer af te sluiten. Voor klanten uit uw collectiviteit die vanaf dat moment voor een reisverzekering
bij OHRA kiezen, gelden automatisch de nieuwe voorwaarden. De premie van de nieuwe reisverzekering is in veel gevallen een stuk lager dan de huidige basispremie,
op deze premie ontvangen de deelnemers een collectiviteitskorting van 5%.

Bestaande reisverzekeringen
Voor klanten uit uw collectiviteit die al een OHRA Reisverzekering hebben, wijzigt niets. Bestaande klanten met een oude doorlopende reisverzekering hebben de mogelijkheid
om over te stappen naar het nieuwe product met de bijbehorende voorwaarden. In de bijlage zijn de voorwaarden van de oude en de nieuwe doorlopende reisverzekering voor
u naast elkaar gezet.

Informeren van klanten met uw collectiviteit
Uiteraard informeren wij onze klanten later dit jaar over deze wijzigingen. We zullen uitleggen wat de veranderingen precies inhouden en wat dit voor hen betekent.

Vervolg nieuwe koers
Inmiddels zijn onze autoverzekering en reisverzekering vernieuwd. Eind mei introduceren wij een vernieuwde woonverzekering. Ook dan zullen wij u op de hoogte
brengen van de wijzigingen.

Meer informatie
We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft. U kunt hiervoor contact opnemen met uw contactpersoon. Die is bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur, via telefoonnummer 026 4008811.