Wijzigingen OHRA reisverzekering (NBF collectief)

NBF- en DDG-leden kunnen via het NBF collectief gebruik maken van korting op verzekeringen bij OHRA. De OHRA reisverzekering is sinds februari op enkele punten gewijzigd, lees in het bericht van OHRA hieronder wat deze veranderingen inhouden (voor nieuwe klanten).

Een vernieuwd OHRA
Vorig jaar hebben we al grote stappen gezet richting een vernieuwd OHRA. Verandering bij OHRA is nodig nu de klant continu bezig is te besparen, behoefte heeft aan transparantie, excellent serviceniveau verwacht en zich voornamelijk oriënteert via internet. Vanaf 13 februari 2015 zetten we de volgende stap met de vernieuwde reisverzekering.

Een vernieuwde reisverzekering
De huidige reisverzekering van OHRA is behoorlijk uitgebreid. Klanten krijgen:
·        standaard werelddekking;
·        standaard 365 dagen aaneengesloten dekking;
·        standaard wintersportdekking.

Echter, klanten hebben tegenwoordig behoefte aan een minder uitgebreide reisverzekering. 92% van de Nederlanders gaat namelijk binnen Europa op vakantie (CBS, 2013).
Bovendien gaan de meeste Nederlanders hooguit een aantal weken aaneengesloten op reis en gaat lang niet iedereen op wintersport.

Reden voor OHRA om een modulaire reisverzekering met een lagere vanaf-premie te introduceren.

Nieuwe premie en korting
Na de introductie van het nieuwe product is de huidige reisverzekering niet meer af te sluiten. Voor klanten uit uw collectiviteit die vanaf dat moment voor een reisverzekering bij OHRA kiezen, gelden automatisch de nieuwe voorwaarden. De premie van de nieuwe reisverzekering is in veel gevallen een stuk lager dan de huidige basispremie, op deze premie ontvangen de deelnemers een collectiviteitskorting van 5%.

Bestaande reisverzekeringen
Voor klanten uit uw collectiviteit die al een OHRA Reisverzekering hebben, wijzigt niets. Bestaande klanten met een oude doorlopende reisverzekering hebben de mogelijkheid om over te stappen naar het nieuwe product met de bijbehorende voorwaarden. In de bijlage zijn de voorwaarden van de oude en de nieuwe doorlopende reisverzekering voor u naast elkaar gezet.

Klik hier voor een vergelijking van het oude en nieuwe dekkingsoverzicht.