Verslag NBF netwerkborrel: ‘Digitale distributie: Hoe werkt financiering en produceren voor nieuwe digitale platformen als Netflix?’ maandag 16 maart 2015

Op maandag 16 maart vond er weer een NBF netwerkborrel plaats. Dit keer met het thema ‘Digitale distributie: Hoe werkt financiering en produceren voor nieuwe digitale platformen als Netflix?’.

Video-on-demand kanalen zoals Netflix worden steeds populairder ten opzichte van het lineair kijken (televisiekijken). In Nederland is onlangs Cinetree gelanceerd, en verder is Videoland een grote speler in dit veld. De NBF heeft drie panelleden uitgenodigd om hierover te discussiëren en het publiek te informeren: Sven Sauv (COO RTL Nederland & o.a. Videoland), Hanna Verboom (oprichter Cinetree) en Ron Toekook (producent, en moderator van de avond).

Allereerst legt Ron aan de hand van cijfers en grafieken uit hoe het financiële model van een bedrijf als Netflix in elkaar. Uit deze inzichtelijke data blijkt dat het voor Netflix goedkoper kan zijn om ‘original’ content te produceren, oftewel het maken van eigen series met eigen geld. De bekendste voorbeelden hiervan zijn House of Cards en Orange is the New Black. Belangrijke vragen naar aanleiding hiervan zijn: moeten we in Nederland ook naar zo’n systeem toewerken? Welke partijen spelen hierin een rol? En wat kunnen de makers doen?

Vervolgens begint de dialoog tussen panelleden en publiek over de vertaalslag naar Nederland. Sven legt uit dat de kijkcijfers voor Nederlandse televisie dalen, maar dat de kijktijd stijgt. Momenteel heeft televisie nog een gezond verdienmodel, maar dit gaat veranderen. Daarom wil RTL volgens Sven meer doen om ook (Nederlandse) digitale on demand content te produceren. Om dit te bereiken wil RTL met de overname van Videoland de slate van Nederlandse films en series uitbouwen. Daarbij is er ook een samenwerking gestart met distributeur Dutch Film Works. Vanaf 30 maart dit jaar zal Videoland tevens de eerste on demand-serie ‘Zwarte Tulp’ verspreiden.

Cinetree is een kleine startende speler in het VOD veld. Cinetree is een platform waar abonnees elke maand een selectie films kunnen kijken met begeleidende artikelen en andere wetenswaardigheden die op thema geselecteerd worden door een curator. Hanna legt uit dat Cinetree probeert om een stevig merk te worden, uiteindelijk ook onafhankelijke filmproducties wil laten zien en zelfs ook wil produceren.

Beide partijen hebben dus de ambitie om Nederlandse content te produceren voor VOD platforms. Sven van RTL geeft aan dat het nog een onontgonnen gebied is in Nederland en dat in Amerika verschillende marktpartijen samen op zoek zijn naar de beste manieren van content in huis halen en/of produceren. Moet dit ook in Nederland gebeuren? Het is hierbij een belangrijke vraag of digitale content sterk samen gaat hangen met commercialiteit. Komen er meer Romantische Komedies omdat hier veel vraag naar is? En wat betekent dit voor de positie van de arthouse films? Hanna geeft aan dat op kleinere platforms zoals Cinetree juist ruimte is voor arthouse films. Sven denkt dat dit ook het geval is voor de distributie, maar dat het financieren van arthouse films voorlopig via potjes zoals het Nederlands Filmfonds zal blijven gaan.

Een vraag uit het publiek is of Nederland een voorbeeld moet nemen aan het buitenland. Volgens Sven houden de RTL dochters in de verschillende landen allemaal andere strategieën aan. In Nederland werken lange verhaallijnen bijvoorbeeld niet voor televisie-uitzendingen, terwijl Netflix series zoals House of Cards het juist moeten hebben van lange verhaallijnen. Dit type serie is dus bij uitstek geschikt voor online kijken, maar niet voor televisie. Dit heeft invloed op de afweging of een serie met lange verhaallijnen levensvatbaar genoeg is voor zowel lineair als on demand kijken. En kun je genoeg verdienen aan een Nederlandse serie met lange verhaallijnen die enkel via vod wordt uitgezonden? Dit zijn vragen die in de nabije toekomst beter beantwoord kunnen worden.

In het publiek wordt de opmerking gemaakt dat buitenlandse series, met name Scandinavische series, veel tijd steken in scenario ontwikkeling. Dit zou de kwaliteit ten goede komen. Zou een RTL/Videoland bereid zijn om te investeren in een langere ontwikkelingstermijn als dit de kwaliteit omhoog trekt? Ron stelt voor om hiervoor een fonds op te richten en Sven geeft aan hier niet onwelwillend tegenover te staan.

Een ander belangrijke vraag is: waar moet de innovatie en creativiteit vandaan komen? Makers zijn vaak bereid om tegen een lager inkomen te werken aan nieuwe innoverende projecten. Maar Sven geeft aan dat als zo’n experiment een succes wordt, dat de prijzen van zo’n serie dan direct hard stijgen. Dit is dus een lastig punt volgens Sven waarbij gebalanceerd moet worden tussen innoveren en de kosten binnen budget te houden.

Een ander punt is de vraag of er in de toekomst een wildgroei aan platformen in Nederland gaat komen. Er wordt geopperd om Nederlandse producenten en platformen te centreren. Ook is het van belang dat kijkers volgens Sven vaak niet goed weten wat ze willen zien en dat het het beste werkt om de kijker gewoon een aanbod te doen. In dit principe gelooft Hanna ook en zij denkt dan ook dat Cinetree mede daardoor een goede positie in de markt kan krijgen.

Op het laatst proberen de makers een brug te slaan naar de praktijk in Nederland. Moeten we bijvoorbeeld in andere talen gaan werken om een internationale markt aan te spreken? En is er in het Nederlandse taalgebied voldoende vaktalent om kwalitatief goede series te maken? Of moeten we meer kennis en talent uit het buitenland halen? Over het Nederlandse taalgebied zijn de meningen verdeeld. De één zegt: beter een film in slecht Engels dan Nederlands. De ander zegt dat de kwaliteit van de Nederlandse content omhoog moet, en dat er dan prima Nederlands gesproken kan worden.

Al met al kunnen we concluderen dat digitale content een nieuw terrein is en dat we voor de Nederlandse markt de verdienmodellen niet één op één kunnen kopiëren van andere landen. Elk land heeft z’n eigen voorkeuren. Wel is het duidelijk dat televisieseries erg populair zijn en dat het online kijken blijft toenemen. Het is van groot belang voor makers en (digitale) broadcasters om hierop in te haken. Gezien het grote aantal vragen kunnen we wellicht tijdens een volgende NBF thema avond nog verder ingaan op dit onderwerp. Hoe kan de concrete vertaalslag gemaakt worden naar de makers kant?

De NBF wil hier graag een nieuwe avond over organiseren. Hou onze website in de gaten voor meer informatie! En we zien iedereen graag tot maandag 30 maart bij onze nieuwe NBF Netwerkborrel, dit keer met een exclusieve preview van het Go Short festival. Meld je hier alvast aan. Graag tot dan!