EFADs spreekt zich uit over hervormingsplannen Europese auteurswetgeving

De nationale filmfondsen in Europa, verenigd in de Association of European Film Agency Directors (EFADs), nemen stelling inzake de voorgestelde hervormingen van het auteursrecht in de EU.

De EFADs, staat achter het doel om de verspreiding van audiovisuele producties en hun beschikbaarheid voor een groeiend publiek te stimuleren, maar maakt zich grote zorgen over de gevaren van de EU-voorstellen voor de financiering van film- en tvproducties. “Territorial Licencing”, oftewel het verkopen van licenties per territorium vormt wereldwijd en dus ook in Europa het fundament voor de financiering die bij elkaar moet worden gebracht om deze producties te kunnen maken. Ook vormt het de basis voor de optimale en gerichte marketing, promotie en distributie ervan naar het publiek. Het huidige auteursrechtkader ziet hierop toe.

Mogelijke aanpassing van het auteursrecht binnen de EU dient bovendien samen te gaan met betere handhavingsmogelijkheden van auteursrechten. Handhaving dient zich daarbij naar het ‘follow-the-money”-principe primair te richten op de aanbieders die met illegale content geld verdienen en niet op consumenten die wel eens illegale content downloaden.

De EFADs adviseert gedegen te onderzoeken hoe Europese werken beter ontsloten en gepromoot kunnen worden, zonder de financiering of exploitatie te belemmeren.

Het Nederlands Filmfonds is lid van de EFADs en vertegenwoordigd in het bestuur ervan.

Lees het persbericht van de EFADs resolution on the Potential Reforms to European Union copyright rules en de tekst van de EFADs resolution, Maart 2015
Meer informatie over EFAD: www.efads.eu

Lees hier artikelen in Screen en Cineuropa over EFAD:

EFADs: interface with a common voice

A clear voice from the film agencies

Bron: Nederlands Filmfonds