Data cursus rigging aangepast!

Volgende week wordt, in samenwerking met Rhino Rigs – Rinus Bakker en mogelijk gemaakt door sponsoring van Het Licht en Amsterdam Studio’s, een driedaagse Film Rigging Cursus georganiseerd over veiligheid, regelgeving en vele aanverwante onderwerpen relevant voor filmbelichters én filmgrips. De cursusdagen zijn iets gewijzigd: de cursus vindt nu plaats op donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 maart. Er zijn nog een paar plekken vrij, dus meld je snel aan als je erbij wilt zijn.

Prijs: bijwonen van de cursus vergt een investering van €570,-. Dit is inclusief cursusgeld, certificaat, catering en benodigde materialen en exclusief btw.
Locatie: Amsterdam Studio’s, H.J.E. Wenckebachweg 173, 1096 AM Amsterdam.
Meer informatie en aanmelding: via het NBF-kantoor, te bereiken via nbf@nbf.nl of 0206646588.
NB: er is ruimte voor minimaal tien en maximaal vijftien deelnemers.

Programma
Het cursusprogramma is samengesteld door Erik de Wildt, Rinus Bakker, Erwin Roodhart, Mick Durlacher en Daaf van der Veen.

Naast de minimaal noodzakelijke theoretische onderwerpen over regelgeving en het kunnen maken van eenvoudige berekeningen ligt de focus zo veel mogelijk op de praktijk middels praktijkgerichte voorbeelden. Hoewel deze cursus zich specifiek richt op het werk als filmbelichter, is de inhoud zeker ook relevant voor filmgrips.

Deze professionele cursus bestaat uit zes dagdelen in drie opeenvolgende dagen. Na het bijwonen van de volledige cursus wordt een Certificaat van Deelname verstrekt. Zie onder het complete cursusprogramma. 

Programma

Cursus Rigging voor Film
door Rinus Bakker / Rhino Rigs Nederland

Doel

Technische filmcrew bijscholen over technieken en regelgeving voor rigging, waaronder hijs- en takeltechniek en gebruik van truss en scaff-pijp. Deze cursus is gericht op situaties waarmee een technische filmcrew specifiek te maken heeft. Het uiteindelijke doel is om de deelnemers bewust te maken van de risico’s, het voorkomen van risico’s en het beheersen van de juiste technieken. Deze kennis zal worden toonbaar gemaakt d.m.v. een Certificaat van Deelname, welke allen wordt verstrekt na het volledig afronden van de cursus.

Inhoud

Dagdeel 1
– Intro, Quizje parate kennis + bespreken
– Veiligheid, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
– Wetten, normen en regelgeving in binnen- en buitenland
– Veiligheidsfactoren Hijsen/Heffen: Algemeen en Speciaal
– Veiligheidsfactoren Bouwwerken, Spannen, Lading sjorren
– Gevaren, risico en risicomanagement
– Rondgang door het magazijn en materiaal-bespreking

Dagdeel 2
– Hijs/Hef-werktuigen: Takels hand+electr. / Statieven
– Hijs/Hef-gereedschap: Staalkabel, Touw, Sluitingen, enz.)
– Span-gereedschap: Ratelbanden, Poles enz.)
– Bouw-gereedschap: Buis, Truss, Steiger- /Kee-clamps

Dagdeel 3
– Elementaire techniek werken met takels
– Lezen/begrijpen truss-tabellen, inspectie criteria
– Eenvoudige steunpunt- en liggerkrachtberekening

Dagdeel 4
– Aanslaan van lasten, spanten, truss en objecten
– Elementaire techniek werken met scaff pijp
– Rigging in studio: truss en scaff in combinatie met takels
– Rigging in studio: truss en scaff in combinatie met statieven
– Risico’s scaff / klimmen + GroundSupport constructies OD

Dagdeel 5
– Relevante materiaal kennis voor technische filmcrew
– Rigging op locatie – Indoor + Hoogwerker
– Rigging op locatie – outdoor + Hoogwerker / Manitou / Kraan
– Bliksem, Water + Windlast / Windoppervlak + Stabiliteit

Dagdeel 6
– Vragen over alles wat niet (of onvoldoende) aan bod is gekomen
– Case study – risico analyse aan de hand van de foto’s :
– wat ben ik aan het doen?
– wat voor materiaal / machines gebruik ik daarvoor?
– wat kan er met die materialen/combinaties/constructies misgaan?
– wat weet ik van de gebruiksgrenzen / toelaatbare belastingen van de materialen?
– hoe groot is de kans op extremen van buitenaf (bv. het weer)?
– kan de externe invloed tot een ongeval leiden?
– hoe erg (ernstig) zijn de gevolgen van dat ongeval? (Blijvend letsel? Grote schade?)
– heb ik alles (in redelijkheid) gedaan om eventuele ongevallen te voorkomen?
– hoe is in mijn contract de aansprakelijkheid geregeld?