Dekker vraagt openheid programmakosten

Staatssecretaris Sander Dekker vraagt de NPO om volledige openheid over de kosten voor het maken van programma’s. De grotere transparantie is één van de gewenste veranderingen in het nieuwe beleidsplan dat de NPO voor de komende vijf jaar moet opstellen.

“Ik vind het van belang dat het publiek weet waar publieke middelen aan worden besteed”, schrijft Dekker in een brief aan de NPO. “Verder vind ik dat iedereen die met publiek geld werkt, daar kostenbewust mee om moet gaan. Transparantie over de gemaakte kosten achteraf versterkt dat bewustzijn.”

VVD, D66 en PVV drongen vorig jaar aan op maatregelen om inzicht te krijgen in de kosten die de omroepen maken voor programma’s. Die openbaarheid is volgens Dekker niet bedoeld om te debatteren over individuele programmatische keuzes van de publieke omroep.

In de brief noemt de staatssecretaris ook andere punten die de NPO in het beleidsplan moet meenemen. Zo vindt Dekker het belangrijk dat de NPO het publiek betrekt bij de keuzes die de publieke omroep maakt. Ook moet de NPO aangeven hoe externe partijen (maatschappelijke organisaties en onafhankelijke programmamakers) een idee of programma kwijt kunnen op de publieke zenders. De NPO krijgt tot 15 juni de tijd om het plan op te stellen.

Bron: Broadcast Magazine