Budget LEF regeling nagenoeg uitgeput

Wegens enorme belangstelling en de kwaliteit van de ingediende aanvragen in het kader van de LEF regeling voor experiment en vernieuwing in de documentaire heeft het Mediafonds het budget voor deze regeling met € 50.000,- opgehoogd tot € 150.000,-. Gegeven het grote aantal aanvragen dat inmiddels in behandeling is genomen heeft het voorlopig geen zin om een nieuwe aanvraag in te dienen.

Reeds ingediende aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

In april 2015 zal het bestuur van het Mediafonds na een tussen-evaluatie besluiten of de regeling wordt verlengd en welk bedrag daar in dat geval voor beschikbaar wordt gesteld. Op 1 mei a.s. zal hierover nadere informatie op de website worden geplaatst.

Bron: Mediafonds