Netflix onder toezicht Nederlands Commissariaat

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) is de mediatoezichthouder op Netflix in Europa geworden. Hiermee komt Netflix in alle EU-landen waar de dienst is te ontvangen onder toezicht van het CvdM en moet Netflix zich aan de Nederlandse Mediawet houden.

Het Commissariaat constateert dat Netflix oog heeft voor de bescherming van minderjarigen en daarin verder gaat dan de Mediawet eist. Na gesprekken met het Commissariaat en NICAM, de organisatie achter de Kijkwijzer, heeft Netflix zich vrijwillig aangesloten bij de Kijkwijzer en zal het de bekende pictogrammen tonen.

Madeleine de Cock Buning, collegevoorzitter van het CvdM: “Door zich vrijwillig aan te sluiten bij Kijkwijzer, geeft Netflix blijk van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van de bescherming van kinderen tegen mogelijk schadelijke beelden. Vanwege de voorbeeldfunctie die Netflix heeft, verwachten we dat nog meer diensten zich zullen aanmelden. Bescherming van minderjarigen, op alle audiovisuele platforms, is een kernwaarde voor het Commissariaat, waarvoor ik mij ook in Europees verband hard maak”.

Sinds 1 januari 2015 is Nederland de nieuwe vestigingsplaats van Netflix in Europa. Ook het mediawettelijke toezicht op Netflix in alle EU-landen waar de dienst is te ontvangen, is nu dus overgegaan naar het Nederlandse Commissariaat voor de Media. Eerder was Netflix gevestigd in Luxemburg en was het mediawettelijke toezicht belegd bij de Luxemburgse mediatoezichthouder. Netflix International heeft begin dit jaar de door hem in Europa aangeboden dienst Netflix bij het Commissariaat voor de Media aangemeld als commerciële mediadienst op aanvraag.

Bron: Commissariaat voor de Media/Broadcast Magazine