Open Oproep van The Art of Impact Live

Vandaag is de open oproep van The Art of Impact van start gegaan. Het programma voor kunstprojecten met grote maatschappelijke impact roept beeldend kunstenaars, schrijvers en dichters, podiumkunstenaars, filmmakers, bemiddelaars, instellingen en opdrachtgevers binnen én buiten de culturele sector op om vanaf nu voorstellen in te dienen die de relatie tussen kunst en maatschappij verkennen, versterken en beter zichtbaar maken.

Het doel van deze call for impact is het stimuleren van nieuwe kunstprojecten die een duidelijke impact hebben op maatschappelijke thema’s en vraagstukken, in het bijzonder de thema’s leefbare wijk en stad, energie en klimaat, zorg en welzijn en (circulaire) economie.

De sluitingsdatum van de open oproep is 17 april 2015. Naast deze oproep volgt een tweede open oproep in het najaar van 2015.In totaal is 4 miljoen euro beschikbaar voor ongeveer 80 nieuwe projecten. Op de website van The Art of Impact is meer informatie te vinden over de open oproep, de voorwaarden en criteria en de aanvraagmogelijkheden.Naast nieuwe kunstprojecten ondersteunt The Art of Impact de komende twee jaar ongeveer 45 bestaande kunstprojecten met maatschappelijke impact. Voor de selectie en begeleiding van de bestaande projecten is eerder deze maand een intendant aangesteld.

The Art of Impact is het nieuwe stimulerings- en onderzoeksprogramma van OCW en de zes landelijke publieke cultuurfondsen. Het programma is er op gericht de relatie tussen kunst en maatschappij verder te verkennen, versterken en beter zichtbaar te maken. Naast het stimuleren van bestaande en nieuwe kunstprojecten met duidelijke maatschappelijke impact, onderzoekt The Art of Impact de kwalitatieve betekenis van kunst en de manieren waarop de impact daarvan gemeten en geëvalueerd kan worden.

Bron: Nederlands Filmfonds