Nieuwe oproep Creative Europe/MEDIA: Steun voor Publieksbereik

De Europese Commissie heeft een nieuwe oproep Steun voor Publieksbereik (05-2015) gepubliceerd met als deadline: 26 maart 2015 (12.00 uur ‘s middags).

Het totale budget voor deze oproep bedraagt 1,9 miljoen euro.

Met de Steun voor Publieksbereik wil de Europese Commissie de interesse in en toegang tot Europese audiovisuele werken bevorderen, met name door filmeducatie en promotie. Europese organisaties kunnen dan ook een aanvraag indienen voor twee typen projecten:

Actie 1: Filmeducatie
Projecten die gericht zijn op betere samenwerking tussen filmeducatie-initiatieven in Europa, met als doel de efficiëntie en de Europese dimensie van dergelijke initiatieven te versterken.

Voor deze actie zijn ten minste drie partners vereist die actief zijn op het gebied van filmeducatie en afkomstig zijn uit drie verschillende landen die deelnemen aan het MEDIA subprogramma (en waar tenminste drie verschillende talen worden gesproken).

Actie 2: Evenementen voor publieksbereik
Initiatieven en evenementen die met innoverende en publiek-activerende strategieën een breder, en met name jonger publiek weten te bereiken voor Europese films.

Bij de projecten dienen ten minste drie partners betrokken te zijn (een projectleider en tenminste twee partners), die allen actief zijn in de audiovisuele sector en afkomstig zijn uit drie verschillende landen die deelnemen aan het MEDIA subprogramma.

Het te bereiken publiek moet afkomstig zijn uit ten minste drie verschillende landen die deelnemen aan het MEDIA subprogramma.

De volgende projecten zijn uitgesloten:
– Marketing- en promotieactiviteiten voor op zichzelf staande films;
– Reguliere activiteiten met betrekking tot filmdistributie en filmfestivals, welke mogelijk gesteund worden vanuit andere Creative Europe/MEDIA calls.

De actie moet beginnen tussen 1 juli 2015 en 1 januari 2016 en mag maximaal twaalf maanden duren.

Klik hier voor een Nederlandse samenvatting van de oproep met de verdere richtlijnen, toekenningscriteria en aanvraagformulieren.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Creative Europe Desk NL.

Bron: Creative Europe Desk NL