Meeùs Media

NBF- en DDG-leden kunnen gebruik maken van de volgende collectieve regelingen via Meeùs Media.

Nieuw! Collectieve filmproductieverzekering. Korting basisdekking bedraagt 10%.

Een collectieve ziektekostenverzekering. Korting basisdekking bedraagt 10%. Korting aanvullende dekking bedraagt 4-6%.

Een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Vast tarief met kortingen tot 40% ten opzichte van het normale tarief. Vaststelling arbeidsongeschiktheid op basis van het eigen beroep.

Bedrijfsaansprakelijkheid. Korting bedraagt 50% excl. opzicht, korting bedraagt 25% incl. opzicht. Uitbreiding particuliere gezinsdekking is €25,- per jaar. Let op: de Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) kan alleen in combinatie met een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) worden afgesloten.

– Apparatuurverzekering. Korting bedraagt momenteel 14%. Deze korting geldt bij keuze voor Europadekking.

De kortingen voor de bedrijfsaansprakelijkheid- en apparatuurverzekering kunnen sterk verschillen.

Autoverzekering. Voor de autoverzekering via Meeùs geldt een collectiviteitkorting van minimaal 35%:
•    37,5% Collectiviteitskorting op WA-verzekering
•    35%    Collectiviteitskorting op beperkt Casco
•    40%    Collectiviteitskorting op Casco

Kilometrage = onbeperkt

Doorlopende Zakenreisverzekering. Korting bedraagt momenteel 20%. Uitbreiding voor gezinsdekking is mogelijk

Particuliere verzekeringen. Pakketkorting tot 12%. Let op: de Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) kan alleen in combinatie met een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) worden afgesloten.

Zie voor meer informatie de speciale NBF-pagina van Meeùs Media: http://nbf.meeus.com/.

Voor vragen of bijvoorbeeld een uitgebreide vergelijking op maat op meer dan 100 dekkingsonderdelen van uw huidige verzekering kunt u vrijblijvend contact opnemen met Peter van der Steeg van Meeùs Media op 035-5399207 of 06-30474045 of via mail peter.vandersteeg@meeus.com. Vermeld wel altijd dat je NBF- of DDG-lid bent om in aanmerking te komen voor de collectiviteitskorting.