Presentatie Fondsregelementen Filmfonds op 13 januari 2015

Graag nodigt het Filmfonds u uit op dinsdag 13 januari 2015 om 16:00 uur voor een toelichting op de Fondsreglementen die per 1 januari 2015 van kracht zijn.

Tevens informeren zij u graag over de actuele ontwikkeling van het Fondsbeleid en de eerste resultaten van de Netherlands Film Production Incentive. De presentatie vindt plaats voorafgaand aan de sectorbrede Nieuwjaarsborrel.

Datum: dinsdag 13 januari 2015
Locatie: EYE, Amsterdam
Programma:
16:00 uur – 16:15 uur: Ontvangst
16:15 uur: Presentatie door Doreen Boonekamp, directeur/bestuurder

Na afloop bent u mede namens het Filmfonds vanaf 17.00 uur van harte welkom bij de sectorbrede Nieuwjaarsborrel in EYE. Graag verneemt het fonds op aanmelden@filmfonds.nl voor donderdag 8 januari of u bij de presentatie aanwezig bent. Aanmeldingen op volgorde van binnenkomst.

Bron: Nederlands Filmfonds