Van den Brink stopt als directeur Mediafonds

Met ingang van 1 januari 2015 treedt Hans Maarten van den Brink terug als directeur van het Mediafonds. Hij gaat zich binnen het fonds bezig houden met een aantal bijzondere projecten.

De functiewisseling moet gezien worden tegen de achtergrond van de door het kabinet aangekondigde opheffing van het fonds per 1 januari 2017.

Van den Brink: “Als de opheffing inderdaad doorgaat, kan en wil het fonds graag zoveel mogelijk activiteiten overdragen. Uiteindelijk is immers niet onze organisatie maar vooral onze missie van belang. Voor wat er nu moet gebeuren, ben ik niet de juiste man. Ik wil mij de komende twee jaar, op projectbasis, meer op de inhoud richten. Het zijn de vele met onze steun gerealiseerde producties, en het kritische gesprek daarover, die mijn werk de afgelopen jaren enorm de moeite waard hebben gemaakt.”

Van den Brink was vanaf 2006 directeur van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties. In die periode kreeg het fonds een nieuwe naam, een nieuwe behuizing en werd een groot aantal samenwerkingsprojecten en –regelingen opgezet, waardoor hechtere verbindingen ontstonden tussen de omroep en het kunstenveld. Het bestuur is hem erkentelijk voor zijn inzet in de afgelopen jaren.

Hij was eerder ondermeer redacteur van NRC Handelsblad, hoofdredacteur televisie bij de VPRO en directeur van het kunstcentrum Witte de With in Rotterdam. Daarnaast bekleedde en bekleedt hij tal van bestuurlijke functies binnen de kunsten.

Bron: Mediafonds