Succesvolle start Filmstimuleringsmaatregel

Sinds de start in juni dit jaar ontvingen 51 filmprojecten voor in totaal 13,6 miljoen euro een bijdrage van de Netherlands Film Production Incentive. Ruim 67 miljoen euro aan productie-uitgaven wordt via de ondersteunde filmproducties in Nederland besteed. De nieuwe stimuleringsmaatregel is daarmee succesvol van start gegaan.

Bijdragen zijn verleend aan 46 speelfilms (arthouse/crossover/mainstream), 3 documentaires en 2 animatiefilms. Daarvan zijn er in totaal 37 opgezet als internationale coproductie waarbij een Nederlandse producent betrokken is.

De lancering van de Netherlands Film Production Incentive dit voorjaar, markeerde een mijlpaal voor de Nederlandse filmindustrie. De maatregel geeft een financieel voordeel van maximaal 30% in productiekosten van filmproducties die in Nederland zijn besteed. Hierdoor wordt het productieklimaat in Nederland bevordert en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie versterkt.

Directeur/bestuurder van het Filmfonds Doreen Boonekamp: ‘”Bijna twee derde van het totale filmproductievolume in 2014 is in de tweede helft van het jaar gerealiseerd. Dit hangt rechtstreeks samen met de introductie van de nieuwe maatregel. We staan nog aan het begin natuurlijk, maar de internationale belangstelling om filmproducties samen met Nederlandse talenten en filmbedrijven te realiseren is duidelijk toegenomen. Dit heeft zich dit jaar al vertaald in een stijging van het aantal coproducties, zoals Eisenstein in Guanajuato van Peter Greenaway (NL/MEX/BE/FIN) die in première gaat in de competitie van de Berlinale in 2015. Daarnaast is onder meer Math Sucks van Piotr Kobus (POL/NL) in postproductie en gaat Verdwijnen van Boudewijn Koole (NL/NO) begin 2015 in productie.

De volgende projecten hebben in 2014 een toekenning ontvangen van de Netherlands Film Production Incentive: klik hier en selecteer categorie ‘Production Incentive’.

Er zijn vier indienrondes uitgeschreven voor 2015; aanvragen kunnen uiterlijk worden ingediend op 3 februari, 5 mei, 25 augustus en 3 november.

Bron: Nederlands Filmfonds