Oproep inzenden Nu of Nooit! Animatie

Fantastisch mooi idee voor cultureel divers jeugddrama met een lengte van 25’ voor 8-12 jarigen? Teams van animatie-regisseurs, scenaristen en concept artists die ieder minimaal één (korte) film hebben gerealiseerd kunnen hun plan inzenden. Makers van verschillende culturele achtergronden worden uitdrukkelijk uitgenodigd deel te nemen. Ervaren producenten kunnen aanvragen voor ontwikkeling indienen zonder omroep.

Het Mediafonds, Zapp en het Filmfonds presenteren Nu of Nooit! Animatie, een stimuleringsproject voor de ontwikkeling en realisering van cultureel divers jeugddrama met een lengte van 25’ voor de oudste doelgroep van Zapp (8-12 jaar). Deze vierde editie van Nu of Nooit! is geheel gericht op de ontwikkeling en productie van narratieve animatie projecten.

Er kan gebruik worden gemaakt van alle beschikbare technieken, evenals een mengvorm van animatie en live action (waarvan minimaal de helft animatie dient te zijn). Onveranderd wordt ook nu gezocht naar toegankelijke, filmische en op originele wijze vertelde verhalen, die geworteld zijn in de hedendaagse, multiculturele samenleving.

Voor wie?
Nu of Nooit! Animatie is gericht op teams van animatie-regisseurs, scenaristen en concept artists die ieder minimaal één (korte) film dienen te hebben gerealiseerd. Regisseurs, scenaristen en concept artists van verschillende culturele achtergronden worden uitdrukkelijk uitgenodigd deel te nemen. Aanvragen voor ontwikkeling kunnen gedaan worden zonder omroep. Deze moeten worden ingediend door een ervaren producent (maximaal 3 projecten indienen per producent/productiebedrijf). In 2015 worden 5 plannen ontwikkeld. Deze dienen realiseerbaar te zijn voor een maximaal productiebudget van € 215.000 voor 25’. De geproduceerde films (max. 5) gaan in principe op Cinekid 2016 in première en komen in de kerstvakantie van dat jaar op televisie bij Zapp. Nu of Nooit! Animatie is een samenwerkingsproject van het Mediafonds, Zapp en het Filmfonds.

Informatiebijeenkomst op Cinekid
Op vrijdag 17 oktober vond op Cinekid een informatie- en inspiratiebijeenkomst plaats. Naast een presentatie van de regeling was er aandacht voor de samenwerking tussen scenaristen en animatoren, dramatische opbouw van middellange jeugdanimatie, storyboarding en diversiteit in jeugdfilm. Met o.a. de makersteams van Nu of Nooit!-films Munya in mij en Alles mag.

Feedback
Makers-teams kunnen voorafgaand aan het indienen feedback krijgen van onafhankelijke professionals. Deze experts op het gebied van scenario en animatie maken geen deel uit van de adviescommissie. Wie hiervan gebruik wil maken, stuurt uiterlijk woensdag 3 december een e-mail aan nuofnooit@mediafonds.nl met daarin:
– synopsis / treatment in progress van maximaal 5 pagina’s
– voorbeeldsequentie storyboard
– c.v.’s scenarioscrijver(s), regisseur(s), producent
– aangeven op welk terrein (met name) feedback gewenst is en eventueel een concrete vraag
Op dinsdag 16 december is de feedback-dag bij het Mediafonds. Circa een week van tevoren is de indeling van gesprekken bekend.

Aanvraag indienen
Voorstellen voor een ontwikkelingsbijdrage in het kader van Nu of Nooit! Animatie kunnen tot en met dinsdag 24 februari 2015 om 17:00 uur worden ingediend bij het Mediafonds. Indienen gebeurt digitaal volgens de algemene voorwaarden van het Mediafonds met het Nu of Nooit! 4 formulier. Op dit formulier staan de voorwaarden waar de aanvraag aan dient te voldoen. Het aanvraagformulier dient op maandag 23 februari 2015 voor 16.00 te worden gemaild naar aanvragen@mediafonds.nl. U ontvangt vervolgens tijdig een inlognaam en -code voor de digitale indiening van uw plan. Zie ook de informatie over digitaal indienen op de website van het Mediafonds.

Selectie
De selectieprocedure voor ontwikkelingssubsidie bestaat uit twee delen. Eerst wordt een voorselectie van maximaal acht projecten gemaakt door een gemengde adviescommissie van het Mediafonds en het Filmfonds. Het is mogelijk dat de makers-teams gevraagd worden voor een toelichting in een gesprek. De omroepen, fondsen en Zapp maken vervolgens een selectie van max. 5 projecten. Dit doen zij op basis van de ingediende plannen én op basis van een gesprek met de makers van de voorgeselecteerde projecten dat gepland is op woensdag 1 april (indieners dienen hun agenda vrij te houden). Uiterlijk donderdag 9 april wordt bekend gemaakt welke (maximaal vijf) projecten in het kader van de regeling ontwikkelingssubsidie ontvangen.

Budget
Er is budget voor de ontwikkeling en productie van maximaal vijf plannen. Per project is het ontwikkelingsbudget € 20.000,-. Het maximale productiebudget per project is € 215.000,-, waarvan de omroep € 35.000 per project bijdraagt.

Geselecteerde plannen
Op woensdag 24 juni dienen de plannen in concept te worden ingediend bij het Mediafonds. Op donderdag 2 juli worden voortgangsgesprekken ingepland waarin feedback wordt gegeven, eventuele lacunes worden gesignaleerd en waar nodig en gewenst ondersteuning wordt aangeboden in de vorm van specifieke expertise voor de laatste fase van de ontwikkeling.

Productie en verder
Op donderdag 1 oktober is de indiendatum voor de realiseringsaanvragen. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de handleiding en het reguliere aanvraagformulier (TV productie drama jeugd). Een gemengde commissie van het Mediafonds en het Filmfonds beoordeelt deze aanvragen. In de tweede helft van oktober wordt de uitslag bekend gemaakt.

Uitzending op televisie staat gepland voor december 2016. Deelnemers aan de regeling committeren zich in principe aan een gezamenlijke première voorafgaand aan de uitzending op televisie, gepland op Cinekid 2016 (film moet half september 2016 gereed zijn en het publiciteitsmateriaal op 1 augustus 2016 beschikbaar).

Bron: Mediafonds