Nieuwe toekenningen LEF-regeling en non-fictie transmedia

Het Mediafonds heeft nieuwe toekenning bekendgemaakt in het kader van de LEF-regeling en regeling voor non-fictie transmedia.

LEF toekenningen

Sinds 1 september 2014 kunnen filmmakers aanvragen indienen waarin artistiek onderzoek, experiment en vernieuwing in documentaire centraal staan. In de eerste maanden van deze experimentele LEF-regeling zijn de volgende vijf artistieke onderzoeksprojecten gehonoreerd:

From my first breath till my first death
Documentair onderzoek naar het fenomeen ‘de eerste keer’. Voor alles wat je meemaakt is er een eerste keer. Je eerste kus, je eerste publieke vernedering, je eerste leugen et cetera. Deze ‘eerste keer” is de aanleiding voor onderzoek naar de werking van het geheugen. Wat betekent het om te herinneren? En hoe verandert onze herinnering na verloop van tijd? De maker wil daartoe onder andere dezelfde mensen twee keer over hetzelfde onderwerp interviewen met een lange tussenperiode. Conceptontwikkeling: Xander de Boer.

CI-NE-MA
Filmisch onderzoek waarin de maker de kern van de cinema-ervaring wil tonen, door het idee van het narratief los te laten en het publiek in een filmzaal bij het maakproces te betrekken. De maker onderzoekt wat het betekent om een geconstrueerde werkelijkheid te “documenteren”. Conceptontwikkeling: Jeroen Offerman.

Het menselijk dier
Aanvraag voor “een dierenfilm over menselijke eigenschappen bij dieren”. Nieuwe wetenschappelijke inzichten tonen aan dat dieren meer menselijke eigenschappen bezitten dan we ooit hadden kunnen vermoeden. Het dier is de hoofdpersoon en bepaalt het perspectief en de taal van de film. Hoe dit vorm kan krijgen wil de maker onderzoeken door specifiek een aantal scènes te testen met dieren. Conceptontwikkeling: Menna Laura Meijer, producent: Zuidenwind Filmprodukties.

Fondata Sul Lavoro
Documentair onderzoek naar de wijze waarop de relatie tussen arbeid en lichaam in de afgelopen decennia is veranderd, vanuit het perspectief van Italiaanse arbeidsmigranten in Nederland. Via re-enactments van arbeidssituaties hoopt de maker het geheugen van het lichaam op te kunnen roepen. Conceptontwikkeling: Agnese Cornelio.

Project Aarsman
Experiment dat draait om de confrontatie van opvattingen over documentaire film tussen filmmaker David de Jongh en fotograaf Hans Aarsman, die wars is van conventies en esthetiek. Op speelse wijze onderzoekt de maker wat de radicale open blik van Aarsman voor consequenties heeft voor hemzelf als filmmaker. Conceptontwikkeling: David de Jongh.

Naar aanleiding van een bijeenkomst over experiment in documentaire op 9 mei 2014 heeft het Mediafonds 100.000 euro beschikbaar gesteld voor aanvragen waarin het gaat om artistiek onderzoek en experiment op het gebied van documentaire. De LEF-regeling is op 1 september ingegaan voor een proeftijd van zes maanden. Het maximumbedrag voor toekenningen is 10.000 euro.

Van de in 2014 ingediende 27 aanvragen zijn er inmiddels vijf toegekend. Vijftien zijn afgewezen en zeven zullen nog worden beoordeeld. Tot en met 28 februari 2015 zijn nieuwe projectvoorstellen welkom, daarna bekijkt het fonds of de regeling inderdaad in een behoefte voorziet.

Toekenningen Transmedia regeling non-fictie

In de tweede helft van 2014 hebben acht projecten een bijdrage ontvangen voor een transmedia productie:

VerticalCitizen.com (realiseringsbijdrage)
De oprichting van een nieuwe gemeenschap komt online in beeld aan de hand van ervaringen van de eerste bewoners en gebruikers van het Koolhaas-gebouw De Rotterdam. Het gebouw als organisme, data als hartmonitor, fotografie en audio als ECG en thermometer. Conceptontwikkeling en productie: Ineke Smits, Paul Swagerman, Jeroen Stout en Basalt Film.

Onderhuids (realiseringsbijdrage)
Dit project is ontwikkeld naar aanleiding van Zwart als roet, een documentaire van Sunny Bergman over onbewust racisme. Via verschillende platforms komen verborgen voorkeuren en vooroordelen aan de oppervlakte. Conceptontwikkeling en productie: Critical Mass, IJsfontein en De Familie.

De Asielzoekmachine (ontwikkelingsbijdrage)
Een project over het Nederlandse asielbeleid, waar bijna iedereen een mening over heeft. Een poging om de complexe wereld en de dilemma’s van het Nederlandse asielbeleid te onderzoeken binnen een transmediale vertelstructuur. Conceptontwikkeling en productie: Els van Driel, Sara Kolster, Eefje Blankevoort (Stichting Traktor).

Magic Carpet (ontwikkelingsbijdrage)
Een interactief online tapijt verbindt ervaringen van jonge vrouwen in Iran met die van jonge vrouwen en mannen in Nederland. Zo ontstaat de mogelijkheid persoonlijke verhalen en verbogen boodschappen uit te wisselen en van nieuwe betekenis te voorzien. Conceptontwikkeling en productie: Maartje Nevejan, Alwine van Heemstra en Rogério Lira.

Het controversiële excellente zaadje (ontwikkelingsbijdrage)
Een zoektocht vanuit Europees perspectief naar de gevolgen van de opmars van genetische modificatie in de voedselketen. De focus ligt in de eerste plaats op volksgezondheid, economie en ecologie. De bevindingen worden in kaart gebracht in een interactieve webdocumentaire met een discussieplatform. Conceptontwikkeling en productie: Eva Muller (Parallax reporter), Tobias Manuhutu.

Maar ik stop niet (ontwikkelingsbijdrage)
Het verhaal van markante 70-plussers  die boven hun gerechtigde pensioenleeftijd nog steeds met plezier aan het werk zijn. In een online omgeving geven een inspirerende visie op werken na je zeventigste. Conceptontwikkeling en productie: Marlyn van Erp en Pascale Korteweg (dikpaksneeuw producties).

De stoel van de laatste jaren (ontwikkelingsbijdrage)
Een virtual reality documentaire over vijf autonome ouderen en de stoel waarin zij gedurende hun laatste levensjaren steeds meer tijd doorbrengen. Met 360° video kan de bezoeker met een Oculus Rift bril de ruimte beleven; de bewoner vertelt in een audioverhaal van 4 à 5 minuten over zijn leven. Conceptontwikkeling en productie: Anke Teunissen, Jessie van Vreden, Maarten Kuit (Hazazah Pictures).

EXIT (ontwikkelingsbijdrage)
Een interactieve tablet-based documentaire die de gebruiker een uitweg biedt uit de zee van doemscenario’s die onze positieve kijk op de wereld dreigen te vertroebelen. De ongebruikelijke interface van EXIT nodigt de gebruiker uit tot het inzetten van zijn eigen creativiteit en probleemoplossend vermogen. Conceptontwikkeling en productie: Kel O’Neill, Eline Jongsma, Femke Herregraven en Bruno Felix (Submarine).

De non-fictie transmediaregeling is een initiatief van het Mediafonds, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Filmfonds om nieuwe vormen van documentaire maken en storytelling te stimuleren. De gezamenlijke regeling is gericht op de ontwikkeling en realisering van projecten met artistieke kwaliteit die de grenzen van het lineaire documentaire genre onderzoeken en een maatschappelijk relevant onderwerp hebben.

De volgende indiendatum is 3 februari 2015.

Bron: Mediafonds