Onderhandelingen over Omroep-cao vastgelopen

De onderhandelingen over een nieuwe Omroep-cao zijn deze week vastgelopen op afspraken over tijdelijke contracten. De NVJ houdt vast aan haar standpunt dat er een einde moet komen aan de tijdelijke contractenpraktijk bij de omroepen.

Alleen daar waar flexibele inzet echt noodzakelijk is, vindt de NVJ tijdelijke contracten langer dan twee jaar bespreekbaar. Dat is echter niet aan de orde bij gewone nieuwsredactiefuncties bij regionale omroepen, NOS, terugkerende televisieprogramma’s of vaste radioprogramma’s. Indien flexibiliteit echt noodzakelijk is, zouden werknemers gecompenseerd moeten worden voor de daaruit voortvloeiende onzekerheden, aldus de NVJ. De werkgevers willen echter de mogelijkheid tot het aangaan van tijdelijke contracten voor alle journalistieke functies oprekken naar 4 jaar. “Wij vinden dit een onbegrijpelijk standpunt voor een publieke instelling als de NPO”, aldus omroepsecretaris Jean-Louis Veenstra.

Dinsdagavond probeerden de cao-partijen tot diep in de avond om op hoofdpunten tot overeenstemming te komen over een nieuwe cao. Een ander punt waarop de NVJ aandrong was om het huidige sociaal plan, dat bedoeld is voor het opvangen van de gevolgen van Rutte I, te verlengen tot 1 juli 2015.  Aangezien de werkgevers de verlenging van het sociaal plan aan een onderhandelingsresultaat voor de cao 2015 hebben gekoppeld, gaven zij aan dat het sociaal plan vooralsnog niet wordt verlengd na 31 december 2014.

De NVJ vindt deze koppeling oneigenlijk, omdat het twee verschillende trajecten met andere belangen betreft. “Helaas hebben de werkgevers tot op heden toch aan deze koppeling vastgehouden. Daarmee benadelen de werkgevers vooral hun eigen werknemers, gezien de zware bezuinigingen die er als gevolg van Rutte I nog in 2015 aankomen. De NVJ en de andere bonden hebben immers al groen licht gegeven voor verlenging van het sociaal plan, maar de omroepwerkgevers houden nu zelf deze afspraak tegen.”

Nu de werkgevers de intentie hebben uitgesproken om het bestaande sociaal plan te verlengen, mits dit wordt gekoppeld aan een cao-afspraak, zullen de NVJ-juristen in voorkomende gevallen het bestaande sociaal plan als richtsnoer gebruiken bij het verdedigen van de belangen van individuele werknemers, die bij een reorganisatie boventallig worden.

De NVJ organiseert op 22 december een ledenbijeenkomst om de nadere stappen te bespreken.

Bron: NVJ