iMMovator brengt Monitor Creatieve Industrie 2014

Tijdens een lunchsessie op het Media Park in Hilversum zijn de resultaten van de Monitor Creatieve Industrie 2014 van iMMovator gepresenteerd. De monitor constateert dat de banengroei van afgelopen jaren stagneert, dat er sprake is van toenemende schaalverkleining en dat het verdienvermogen van de sector onder druk staat.

Onderzoekers pleiten ervoor om het verdienvermogen van de Creatieve Industrie hoog op beleidsagenda’s te zetten. Nader onderzoek is gewenst rond de waarde die de creatieve industrie toevoegt aan andere sectoren (in crossovers) en de ontwikkeling van Nederland tot creatieve economie.

Lange tijd heeft de Creatieve Industrie in Nederland zich weten te onttrekken aan het zware weer waarin onze economie terecht is gekomen. In de periode van 2005 naar 2013 laat de creatieve industrie een groei van meer dan vijftigduizend banen (2,5 procent per jaar) zien, naar een totaal van 285 duizend. Dat komt neer op 3,6 procent van alle Nederlandse banen. De groei was groter dan die in de rest van de economie. Ook de teruggang ten gevolge van de crisis was in de laatste jaren kleiner dan de afname van het aantal banen in de gehele economie. In de crisis doet de Creatieve Industrie het dus nog steeds beter dan de gehele economie.

Wanneer er ingezoomd wordt op de drie deelsectoren van de creatieve industrie is er een groei in kunsten en cultureel erfgoed (+1.300 banen), stagnatie in creatief zakelijke dienstverlening en krimp in de media- en entertainmentindustrie (-2.000 banen) te zien. De opmerkelijke groei in de deelsector kunsten en cultureel erfgoed beperkt zich overigens tot de kunsten. Binnen cultureel erfgoed zijn in 2011-2013 meer dan 1.500 banen verdwenen. Design is de sterkst groeiende bedrijfstak binnen de creatieve industrie met een toename van 2500 banen (+8,5 procent).

De werkgelegenheid in de media- en entertainmentindustrie laat al langere tijd een negatieve ontwikkeling zien. Die is terug te voeren op het disruptieve effect van digitalisering op de traditionele mediasector, de crisis en de bezuinigingen bij de omroepsector. Tegelijkertijd zorgt de digitalisering voor een groei aan banen in nieuwe deelsectoren. Gaming (3.000 banen) en digital design (afhankelijk van de schattingen tot 10.000 banen) zijn sterke groeiers dankzij de omwenteling die digitalisering teweegbrengt.

Wanneer er wordt gekeken naar het aantal vestigingen en de toegevoegde waarde van de Creatieve Industrie doemt een verontrustend beeld op. Het aantal vestigingen is sinds 2005 meer dan verdubbeld naar 132.000, terwijl het aantal banen is toegenomen met ongeveer eenvijfde. Grote bedrijven worden kleiner en hert aantal zelfstandigen en eenmansbedrijven worden talrijker. De creatieve industrie loopt daarmee voorop in de trend van schaalverkleining. In 2013 telt de gemiddelde vestiging nog maar net iets meer dan twee banen.

Deze schaalverkleining valt samen met een verlies aan toegevoegde waarde en productiewaarde. Er wordt in de Creatieve Industrie als geheel in 2013, zelfs iets minder toegevoegde waarde gecreëerd dan in 2005. De Monitor Creatieve Industrie pleit er daarom voor om het versterken van het verdienvermogen hoog op de beleidsagenda te zetten.

Bron: iMMovator