Bedrijfslidmaatschap

Het NBF-lidmaatschap staat open voor personen en bedrijven die beroepsmatig actief zijn in de audiovisuele sector en in de werkzaamheden blijk hebben gegeven van een professionele beroepsuitoefening. De aanvrager van het lidmaatschap dient duurzaam betrokken te zijn op dit vakgebied in Nederland.

Bedrijfslidmaatschap – €300,- per jaar (extra NBF-pas €50,-, max. 4 per aanvrager)

Opzegging van het lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk 1 december schriftelijk aan het adres van de vereniging of per e-mail via nbf@nbf.nl gemeld worden bij de administratie, anders wordt het lidmaatschap automatisch met het daaropvolgende kalenderjaar verlengd.

Aanmeldingsformulier bedrijfslidmaatschap

Hierbij meld ik me aan als bedrijfslid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en Televisiemakers NBF.

Het NBF-lidmaatschap staat open voor personen en bedrijven die beroepsmatig actief zijn in de audiovisuele sector en in de werkzaamheden blijk hebben gegeven van een professionele beroepsuitoefening. In het aanmeldingsformulier moeten hierom drie professionele producties worden ingevuld.

De contributie wordt geïnd via automatische incasso per kwartaal, waarvoor toestemming gegeven dient te worden in het aanmeldingsformulier en het getekende SEPA-formulier dat na de aanmelding wordt opgestuurd. Opzeggingen dienen schriftelijk of per e-mail te geschieden, uiterlijk één maand voor de start van het nieuwe kalenderjaar dus vóór 1 december.

[contact-form 7 “Online aanmeldingsformulier voor bedrijfslidmaatschap”]