Publieke omroepen blijven altijd coproducent

De Tweede Kamer heeft een motie van Jasper van Dijk van de SP aangenomen. Jan Slagter (Omroep MAX) meldt via Twitter: ‘Motie @JaspervanDijkSP dat omroepen altijd als coproducent fungeren aangenomen. Betreft de 50% budget die besteld kan worden bij producenten.’

Tv-producenten en maatschappelijke organisaties zagen weinig in het plan van staatssecretaris Sander Dekker (Media) om te concurreren met de publieke omroepen. Als het aan Dekker ligt, verandert het publieke omroepbestel en mogen televisieprogramma’s ook worden gemaakt door andere partijen. Bedrijven en organisaties hoeven in dat geval hun ideeën dan niet eerst voor te leggen aan omroepen, maar kunnen direct bij de overkoepelende NPO aankloppen. Dekker was zelfs bereid de helft van het programmabudget (jaarlijks 420 miljoen euro) daaraan te spenderen.

Tijdens de behandeling van de kabinetsbrief van Dekker over de publieke omroep op 24 oktober diende Jasper van Dijk een motie in, waarin hij voorstelde dat bij het inschakelen van externe partijen publieke omroepen altijd coproducent moeten zijn: ‘De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat het bestuur van de NPO boven de omroepen dient te staan; verzoekt de regering, in het voorstel om maximaal 50% van het budget open te stellen, de omroepen altijd als coproducent te laten fungeren, en gaat over tot de orde van de dag. Jasper van Dijk.’

De motie van Van Dijk is op 2 december door de Tweede Kamer aangenomen, tot vreugde van omroepdirecteuren. Behalve Jan Slagter toont ook Lennart van der Meulen van de VPRO zich enthousiast en dankt naast Van Dijk ook parlementariërs van D66 en het CDA die de motie steunden: ‘@LennartVPRO Mooie afsluiting slopend mediadebat over toekomst omroep. Dank: @PieterHeerma @JaspervanDijkSP @KeesVee en MoMohandis.’

Bron: Broadcast Magazine