Pathé stapt uit Nederlandse bioscoopbond

Bioscooponderneming Pathé heeft per 1 januari het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB) opgezegd. Volgens Pathé-directeur Lauge Nielsen is de bioscoopmarkt de laatste jaren sterk aan verandering onderhevig. De NVB is onvoldoende meegegaan in die veranderingen. ‘Wij zagen geen ander alternatief dan uit de vereniging te stappen omdat er volgens ons eindeloze discussies over het een en ander werden gevoerd, maar er geen verandering zichtbaar was’, aldus Nielsen.

‘De NVB houdt zich onder meer bezig met commerciële activiteiten, zoals De Nationale Bioscoopbon. Dat zou het niet moeten doen omdat het dan concurreert met activiteiten van de leden,’ zo vertelt Nielsen, ‘maar daar wordt door verschillende leden anders over gedacht.’

Er is in de branche verrast gereageerd op het besluit van Pathé. De NVB speelt een belangrijke rol in de bioscoopsector. De organisatie en is niet alleen de uitgever van de Nationale Bioscoopbon, maar is ook een voorname speler in het overleg met organisaties zoals het Filmfonds en EYE in het kader van het zogeheten btw-convenant met de Rijksoverheid. Daarnaast is de NVB onder meer contractpartner in collectieve afspraken met Buma en de Sena en treedt het op als werkgeversorganisatie in het cao-overleg.

Volgens Nielsen moet de NVB zich ‘focussen op wat een brancheorganisatie moet doen: het ondersteunen van de leden, bijvoorbeeld op het terrein van de afspraken met de Buma, samenwerken in Cinemabridge en gesprekken met Den Haag.’

Pathé heeft aangegeven wel in gesprek te willen blijven over een nieuwe structuur van de NVB. ‘Het voordeel van deze actie is dat er nu wel wat lijkt te gebeuren. Het bestuur komt begin december weer bij elkaar. Als dan blijkt dat er concreet stappen kunnen worden gezet om vooruitgang te boeken, overwegen wij om de opzegging terug te trekken. Een van de aspecten die we moeten bespreken is in welke vorm de NVB verder zou moeten. Er is veel wat wij beter samen kunnen doen.’

De Nederlandse bioscoopsector maakt roerige tijden door. De overname van Wolff Bioscopen door het Belgische Kinepolis, de overstap van voormalig NVB-directeur Ron Sterk naar bioscoopketen JT, de sterke toename van het aantal nieuwbouwprojecten alsmede individuele acties van bioscoopketens, zoals de recente prijsverlaging van het kinderkaartje bij Pathé, lijken de onderlinge verhoudingen onder druk te zetten.

update 22-11-2014

In een reactie laat Philip Wolff, vicevoorziter van de NVB, het ANP weten: ‘Het overgrote deel van onze leden kan begrip opbrengen voor het standpunt van Pathé. Wij zien ook geen conflict, alleen een felle discussie. We zien niet in waarom we hier niet voor 1 januari uit zouden komen.’

Bron: Holland Filmnieuws