Vacature Vakdocent Montage (1 fte) bij de Nederlandse Filmacademie

Voor de afstudeerrichting Montage is de Filmacademie per medio maart op zoek naar een Vakdocent Montage.

De vakdocent Montage heeft als kerntaak het verzorgen van het onderwijs in bedieningstechniek en het technisch en inhoudelijk begeleiden van studenten bij het monteren van hun praktijkoefeningen. Daarnaast is de vakdocent Montage verantwoordelijk voor het beheer van de montagekamers en het testen en bewaken van de postproductie-workflows en -trajecten die binnen de Filmacademie worden gehanteerd.

De afstudeerrichting Montage van de Nederlandse Filmacademie is de enige opleiding in Nederland waar studenten op hbo-niveau kunnen afstuderen als specialist in de montage van audiovisuele producties. Jaarlijks worden zes studenten aangenomen. De opleiding richt zich primair op de montage van speelfilm, ‘kwaliteitsdrama’ en documentaire, vanuit de gedachte dat de kennis en expertise die daarvoor nodig zijn ook toereikend zijn voor de montage van andere audiovisuele producties (andere vormen van drama, bedrijfsfilms, commercials, informatieve programma’s, et cetera). Studenten worden opgeleid in het monteren van zowel documentaire als fictie, zodat ze de verschillende competenties ontwikkelen die voor beide typen filmvertellingen noodzakelijk zijn. Daarbij krijgt de behandeling van beeld evenveel aandacht als de behandeling van geluid, omdat beide gelijkwaardige onderdelen zijn waarmee een film zijn verhaal vertelt.

Verantwoordelijkheden

De vakdocent Montage verzorgt het grootste deel van het praktijkonderwijs binnen de afstudeerrichting Montage, met name in het eerste en tweede studiejaar. Vanaf het tweede studiejaar wordt ook veel praktijkonderwijs door gastdocenten uit de beroepspraktijk gegeven. Het praktijkonderwijs is primair gericht op Avid Media Composer. De vakdocent Montage begeleidt de studenten bij het monteren van de praktijkoefeningen die zij maken in nauwe samenwerking met de studenten regie fictie en regie documentaire. Ook ondersteunt hij of zij studenten bij problemen met apparatuur en software en draagt verantwoordelijkheid voor het technisch beheer van de apparatuur in de leslokalen en de montagekamers. In overleg met de afstudeerrichtingen Productie, Cinematography, Sound Design en IMVFX bewaakt de vakdocent Montage de postproductietrajecten van de diverse filmoefeningen die op de Filmacademie worden gemaakt. Waar nodig test hij of zij de beoogde workflow en vertaalt deze naar een schriftelijk protocol.

Werkzaamheden

De vakdocent Montage:

 • verzorgt de lessen bedieningstechniek (Avid Media Composer, Final Cut Pro, Premiere, After Effects en Encore);
 • ontwikkelt hiervoor lespakketten, verzamelt lesmateriaal en maakt readers;
 • beheert en onderhoudt zeventien montagekamers (met op een server aangesloten montagesets: Apple-computers en -OS, montage- en beeldbewerkingssoftware) en daarnaast twee leslokalen met elk zes werkplekken en een docentencomputer;
 • verzorgt bijbehorende planning van ruimten ten behoeve van onderwijs en gezamenlijke oefeningen;
 • begeleidt studenten praktisch en inhoudelijk bij het maken van hun praktijkoefeningen;
 • is aanspreekpunt voor studenten en gastdocenten bij hardware- en softwareproblemen, maar ook wat betreft toegang tot ruimten, toegang tot de server e.d.;
 • test en bewaakt de postproductie-workflows en -trajecten en heeft in die hoedanigheid frequent contact met de afstudeerrichtingen Cinematography (diverse filebased camerasystemen), Sound Design (ProTools) en IMVFX en kleurcorrectie (Resolve). Hij of zij werkt bovendien nauw samen met de Postproductie-coach van de afstudeerrichting Productie;
 • stelt waar nodig schriftelijke protocollen op rond postproductie-workflows en -trajecten, met name gericht op de uitwisseling van beeld- en geluidsmateriaal tussen de verschillende afstudeerrichtingen en op het vertoningsgereed maken van de filmoefeningen;
 • heeft een adviserende rol bij investeringen van de afstudeerrichting Montage;
 • neemt deel aan de toelatingsprocedure van de afstudeerrichting Montage.

Functie-eisen en profiel

De kandidaat:

 • heeft een voltooide hbo-opleiding als filmmaker of als montagespecialist;
 • heeft aantoonbare ervaring in het monteren van audiovisuele producties met Avid Media Composer, Final Cut Pro en Premiere;
 • heeft kennis van beeldbewerkingsprogramma’s als Photoshop en After Effects;
 • heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring in montage-onderwijs;
 • heeft kennis van dramaturgie en storytelling in beeld en geluid en is in staat om die kennis toe te passen in de begeleiding van studenten;
 • blijft actief op de hoogte van nieuwe – technische, inhoudelijke en procesmatige – ontwikkelingen in de (internationale) beroepspraktijk van filmproductie en -postproductie, en is in staat om die te doorgronden en te vertalen naar de onderwijspraktijk binnen de afstudeerrichting Montage;
 • kan daarbij de belangen van verschillende partijen inschatten en adviserend optreden binnen discussies over investeringen;
 • is analytisch en accuraat;
 • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en een dienstverlenende, oplossingsgerichte instelling;
 • kan omgaan met piekbelasting in de werkdruk.

Arbeidsvoorwaarden

De Nederlandse Filmacademie biedt een prettige werkkring op een aantrekkelijk gelegen locatie in het centrum van Amsterdam. Aanstelling en honorering vinden plaats volgens de CAO-HBO. De functie is gewaardeerd in functieschaal 10 (maximaal € 3.740,63 bruto per maand bij een volledige aanstelling). De inschaling is mede afhankelijk van opleiding, ervaring en laatstgenoten salaris. Het betreft een dienstverband van 1 fte. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar, met uitzicht op verlenging.

Inlichtingen en sollicitaties

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met René van Uffelen (studieleider Montage), te bereiken via e-mail: rene.vanuffelen@ahk.nl.

Uw sollicitatie met motivatie en curriculum vitae kunt u tot uiterlijk zondag 7 december 2014, uitsluitend per e-mail, richten aan Annelie Spaans, via vacature-filmacademie@ahk.nl.

De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op maandag 15 december 2014. Voor geschikte kandidaten uit de eerste ronde volgt op maandag 12 januari 2015 een tweede gespreksronde.

Er wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten voorrang in de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.