Nieuwe cao voor bioscoopbranche

Het Nederlandse bioscoopbedrijf heeft een nieuwe cao. De Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB) als werkgeversorganisatie heeft hierover overeenstemming bereikt met de vakbonden AVV en FNV KIEM. De nieuwe cao gaat per direct in en heeft zelfs een terugwerkende kracht tot 1 januari 2014. De nieuwe cao geldt tot 1 juli 2016.

Er is onder meer afgesproken dat de loontabellen vanaf deze maand met 4% worden verhoogd. Dit is van toepassing op werknemers met een vast contract en personen met een tijdelijk contract. Werknemers van tweeëntwintig jaar en jonger worden hiervan uitgesloten. Zij ontvangen het minimum jeugdloon.

De bioscoopsector had al enige tijd geen cao meer. De laatste liep eind 2011 af. De werkgevers verenigd in de NVB gaven aan zich erg te storen aan de standpunten van FNV KIEM inzake een downloadverbod en de opvatting van FNV KIEM dat de bioscopen en filmtheaters financieel extra zouden moeten bijdragen aan de Nederlandse film. In het cao-akkoord hebben vakbonden en de NVB opvallend genoeg de afspraak gemaakt dat de partijen zich zullen onthouden van ‘persuitingen en/of lobbyactiviteiten over onderwerpen die schadelijk zijn voor specifiek de bioscopen en filmtheaters die onder deze cao vallen en daarmee voor hun werknemers. Dit geldt voor de volgende onderwerpen: downloadverbod of handhaving daarvan, de financiering van Nederlandse films en de bijdrage daarin door de bioscopen/filmtheaters alsmede de discussie rond windows.’ Dat blijkt uit de cao, die gedownload kan worden via www.nvbinfocentrum.nl.

Bron: Holland Filmnieuws