Winnaar Louis Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek

Donderdag 25 september tussen 16.00 en 17.45 uur is tijdens het Nederlands Film Festival de jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek uitgereikt aan Tjeu van den Berk en Marjeet Verbeek voor het boek ‘Het Filmgesprek: woorden aan droombeelden wijden’.

De uitreiking van de Louis Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek vond voor de tiende keer plaats aan een persoon of personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de geschreven filmcultuur.

Peter van Bueren, die dit jaar 50 jaar filmjournalist is, ontving een Oeuvreprijs. Ter gelegenheid hiervan werd de publicatie “Vijftig jaar filmjournalist”, uitgave 002 in de Louis Hartlooper reeks, gepresenteerd. Moderator Jan Doense onderhield Peter van Bueren over zijn liefde voor film en journalistiek.

De prijzen werden uitgereikt door de Utrechtse Wethouder van Cultuur, Margriet Jongerius.

Tijdens deze prijsuitreiking verzorgden Bor Beekman en Rob van Scheers, de winnaars van vorig jaar, een voordracht over filmjournalistiek.

Ten slotte vond de lancering plaats van de digitalisering van de montagetafel-analyses van regisseur Wim Verstappen door Peter Bosma.

De uitreiking vond plaats tijdens een door het Louis Hartlooper Complex aangeboden feestelijke bijeenkomst voor leden van de Dutch Directors Guild (DDG), Filmproducenten Nederland (FPN), Documentaire Producenten Nederland (DPN), Netherlands Society of Cinematographers (NSC) en Netwerk Scenarioschrijvers, het Louis Hartlooper Genootschap, de KNF, het NFF en de Louis Hartlooper Stichting.

HET FILMGESPREK: WOORDEN AAN DROOMBEELDEN WIJDEN

Jean-Luc Godard bestempelde film ooit als de meest religieuze kunstvorm. De didactische, filosofische, wellicht esoterische benadering van ‘het filmkijken’ doet het filmbloed stromen en spreekt letterlijk tot de verbeelding. Bij het kijken naar film ziet iedereen een andere film; onze eigen ideeën over symbolen, mythen, sekse en religie beïnvloeden onze filmbeleving. Deze beleving is afhankelijk van de kwaliteit van ‘het kijken’. Om een mooie ‘kijkervaring’ te ondergaan geeft dit boek werkzame, essayistische handreikingen voor gesprekken over spiritualiteit in film. Het is doordrenkt van liefde voor de filmkunst, niet eenduidig en een pleidooi voor de onbevangenheid. Hierdoor levert dit boek een stimulerende bijdrage aan het denken over cinema en aan de verdieping van de filmcultuur.

Tjeu van den Berk (1938) studeerde theologie in Rome, Lyon en Nijmegen en werkte aan de Katholieke Theologische Universiteiten van Amsterdam en Utrecht. Hij schreef verschillende boeken waarin steeds het symboolbewustzijn centraal staat, met name op gebieden van kunst, spiritualiteit en het menselijk brein. Op het gebied van film publiceerde hij essays en artikelen over Lars von Trier, Jane Campion en Wim Wenders. Binnenkort verschijnt van hem: ‘The Silence in the film after the Death of God’.

Marjeet Verbeek (1960) studeerde theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit van Amsterdam. Zij werkte aan het Katholiek Mediacentrum en aan de HBO-opleiding Theologie en Levensbeschouwing. Naast haar werk als coördinator van Spirit in Roosendaal verzorgt zij momenteel op diverse plekken in het land bijeenkomsten rond film en spiritualiteit. Zij publiceerde essays over de films Nuovo Cinema Paradiso en Dead Man Walking en artikelen over filmcultuur voor onder meer het tijdschrift Speling.

DE SHORTLIST VAN PUBLICATIES 2014

1. Tjeu van den Berk & Marjeet Verbeek – Het filmgesprek: woorden aan droombeelden wijden (spiritualiteit van de film). Meinema, 2013.

2. Thomas Leeflang – Kijk! Luister! – Film en radio in Nederland onder Duitse dictatuur.Aspekt, 2013

3. Bram Reijnhoudt – Het zoveelste Laurel & Hardy boek. Blotto Press, 2014

OVER DE LOUIS HARTLOOPER PRIJS VOOR DE FILMJOURNALISTIEK

De Louis Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek is voor de tiende keer uitgereikt aan een persoon of personen die het afgelopen jaar met een of meerdere publicaties een stimulerende bijdrage heeft, c.q. hebben geleverd aan het denken over cinema en aan de verdieping van de Nederlandse filmcultuur. De Louis Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek wordt jaarlijks uitgereikt onder auspiciën van de Louis Hartlooper Stichting. Met de prijs hopen de initiatiefnemers het schrijven over film in Nederland onder de aandacht te brengen en waardering uit te spreken voor idealisme, moed, inzet en bevlogenheid. Een nationale filmcultuur is ondenkbaar zonder goede filmjournalistiek. Zonder referenties, reflecties, onderzoek, inventarisaties en andere geschreven inzichten is er zelfs geen begin van filmcultuur.

De prijswinnaars zijn vastgesteld na een stemming op www. filmjournalistiek.net door leden van Dutch Directors Guild (DDG), Filmproducenten Nederland (FPN), Documentaire Producenten Nederland (DPN), Netherlands Society of Cinematographers (NSC), Netherlands Society of Cinematographers (NSC) en Netwerk Scenarioschrijvers, op basis van een ‘shortlist’ van vijf publicaties voorgedragen door de leden van het Louis Hartlooper Genootschap (gelieerd aan het Louis Hartlooper Complex, maar volstrekt onafhankelijk en zonder ruggespraak opererend). In aanmerking komen alle publicaties van tenminste 500 woorden (boeken, tijdschriften, kranten en/ of op het internet), gepubliceerd tussen 15 juni 2013 en 15 juni 2014.

Naast een eervolle plek, door middel van een fotografische afbeelding in het Louis Hartlooper Complex, bestaat de prijs uit een bedrag van 1.000 Euro, een penning met oorkonde en daarbij een Zwarte Spiegel. Dat deze Zwarte Spiegel eruitziet als een kleine schotelantenne is een knipoog van het toeval. Belangrijker dan de vorm is in dit geval de betekenis. Van oudsher, al in de klassieke Oudheid, wordt de zwarte spiegel gebruikt in de wereld van de magie, waar hij een hulpmiddel was bij “de kunst van het schouwen”. De parallel met film is evident. Tot slot krijgt de winnaar de uitnodiging om bij gelegenheid van de eerstvolgende uitreiking van De Louis Hartlooper Prijs een voordracht te houden.

In het titelverhaal uit de bundel Music for Chameleons vertelt Truman Capote dat ook schilders als Gauguin, Van Gogh en Renoir een zwarte spiegel gebruikten. Men trok het veld in, keek dan net zo lang in de zwarte spiegel tot alle kleuren van het netvlies verdwenen waren en nam daardoor, als men zijn blik op de omgeving richtte, de kleuren weer als nieuw en in al hun hevigheid waar. De overweldigende indruk iets te zien alsof het met frisse blik voor het eerst aanschouwd wordt, is iets wat je elke filmliefhebber zou toewensen.

DE PRIJS IS EERDER TOEGEKEND AAN:

•Joyce Roodnat (2005) voor de artikelenreeks Europese Filmklassieken in M, het maandelijkse magazine van NRC Handelsblad;

•Dirk Lauwaert (2006) voor zijn boek Dromen van een expeditie;

•Annemieke Hendriks (2007) voor haar boek De pioniers. Interviews met 14 wegbereiders van de Nederlandse cinema;

•André Waardenburg (2008) voor zijn enthousiasmerende artikelen in NRC Handelsblad en Skrien;

•Dana Linssen (2009) gewaardeerd om de brede en beschouwende journalistieke context als filmjournaliste van NRC Handelsblad en hoofdredacteur van De Filmkrant;

•Oliver Kerkdijk (2010) voor zijn eigenzinnig romantisch taalgebruik en een indrukwekkende kennis van de filmhistorie, tezamen een ode aan de Cinema vormend;

•Eric Koch (2011), die door zijn grote liefde voor uiteenlopende filmgenres de afgelopen jaren veel heeft bijgedragen aan het filmbezoek en de filmbeleving in Nederland;

•Gawie Keyser(2012), die film op een hoger plan weet te tillen door met liefde, passie én verhelderende inzichten te schrijven in o.a. de Groene Amsterdammer.

•Bor Beekman, voor de achtergrondartikelen en interviews in het wekelijkse filmkatern van de Volkskrant, en Rob van Scheers/Paul Verhoeven voor hun boek Volgens Verhoeven (2013).

Bron: MVSP