Tien documentairemakers krijgen toekenning

Het Nederlands Filmfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds kennen aan tien documentairemakers een financiële bijdrage toe uit het stimuleringsprogramma OASE. Jaarlijks is er uit het programma totaal € 80.000 beschikbaar voor de ontwikkeling van lange documentaires.

Met OASE stimuleren het Filmfonds en het Cultuurfonds gezamenlijk de ontwikkeling van zogenoemde treatments – de verkorte versie van een script –  voor documentaires met cinematografische kwaliteit. Op basis van het treatment kan de documentairemaker een producent benaderen voor de verdere ontwikkeling en eventuele realisatie van de documentaire. De tien documentairemakers die een bijdrage krijgen uit OASE zijn:

Peter Lataster – Acts of Love
John Appel – Eritrea Stars
Tatjana Bozic – Men
Niek Koppen – Moro Naba
Heddy Honigmann – Broken Hearts
Erik van Empel –  Raw
Ben van Lieshout – Snelwegwereld (werktitel)
Karin Junger – I am too
Esther Pardijs – Neruda’s Dochter (werktitel)
Stella van Voorst van Beest – Jij zei wat wij dachten (werktitel)

Onder deze documentairemakers wordt een bedrag van in totaal € 80.000 verdeeld. Hiervan is € 40.000 beschikbaar gesteld door het Filmfonds. Het Cultuurfonds verdubbelt dit bedrag met een bijdrage uit een CultuurFonds op Naam, het Mady Saks Fonds. Dit fonds werd ingesteld door de in 2006 overleden cineaste Mady Saks.

Aanvragen voor OASE kunnen via het Filmfonds worden ingediend. De eerstvolgende indiendatum hiervoor is 1 november 2014. Aanvragen worden door beide fondsen beoordeeld. Voor meer informatie over de richtlijnen en aanvraagprocedure: http://www.filmfonds.nl/nieuws/artikel/oproep-oase-ontwikkeling-van-lange-documentaires

Bron: Nederlands Filmfonds