Staat schikt voor 10 miljoen in zaak thuiskopieheffing

De Staat gaat 10 miljoen euro betalen aan belangenbehartiger Norma. Die klaagde de Staat eerder aan wegens het mislopen van inkomsten via de thuiskopieheffing.

De Hoge Raad stelde stichting Norma in maart 2014 al in het gelijk. Nu zijn de Staat en de belangenbehartiger voor kunstenaars tot een schikking van 10 miljoen euro gekomen.

Aanleiding voor de bodemprocedure die stichting Norma tegen de Staat voerde was de inrichting van de thuiskopieheffing. Via die heffing worden onder meer musici en acteurs gecompenseerd voor misgelopen inkomsten door illegaal downloaden.

Die thuiskopieheffing gold tot 1 januari 2013 echter niet voor video- en audiospelers en harde schijven, enkel voor lege cd’s en dvd’s. Norma vond dat onterecht.

Volgens de stichting daalde het gebruik van die schijfjes, en gingen consumenten over op het downloaden en digitaal gebruiken van auteursrechtelijk beschermd materiaal. De Hoge Raad stelde de stichting in het gelijk

Downloadverbod
Sinds de uitspraak van de Hoge Raad in maart heeft het Europese Hof in april geoordeeld dat de thuiskopieheffing niet toereikend is als vergoeding. Daarop werd vrijwel direct een downloadverbod ingesteld in Nederland.

De toekomst van de thuiskopieheffing is vooralsnog onduidelijk. Een Tweede Kamerdebat over het downloadverbod werd kort voor het zomerreces uitgesteld, en staat nu gepland voor eind september.

Bron: Nu.nl