Ruim vier miljoen euro aan Europese financiering voor de Nederlandse audiovisuele en culturele sector

De afgelopen weken maakte de Europese Commissie de resultaten bekend van de eerste ronde subsidieaanvragen binnen het Creative Europe programma, gericht op de Europese audiovisuele en culturele sector.

Het subsidieprogramma ging van start op 1 januari 2014 met de bedoeling om de concurrentiepositie van de Europese cultuur-, film-, televisie- en game-industrie te versterken. Nederland haalt in de eerste helft van 2014 maar liefst ruim vier miljoen euro uit het Creative Europe programma.

Creative Europe – subprogramma Cultuur

Succes voor klein- en grootschalige samenwerkingsprojecten met Nederlandse aanvragers
Ondanks de hevige Europese competitie ontvangt de Nederlandse culturele sector in deze eerste subsidieronde van het subprogramma Cultuur tien procent van het totale budget voor kleinschalige en grootschalige samenwerkingsprojecten. Kleinschalige samenwerkingsprojecten bestaan uit minstens drie partners, de maximale EU bijdrage is 200.000 euro. Grootschalige samenwerkingsprojecten hebben minstens zes partners en de maximale EU bijdrage is twee miljoen euro.

Kleinschalige samenwerkingsprojecten
In de categorie kleinschalige samenwerkingsprojecten ontvangen vier Nederlandse organisaties als hoofdaanvrager een totaalbedrag van 1.195.455 euro: Waag Society (project “Trust me, I’m an artist”), Nederlands Symfonieorkest (project “European Orchestra LABoratory”), BAK (project “FORMER WEST, Culminating Phase: Edits, Annotations, Proposals”) en ITs festival (project “International Young Makers in Action”). Vier succesvolle aanvragen dus, van de tien ingediende aanvragen uit Nederland. In totaal werden uit Europa 337 aanvragen ingediend, waarvan er 37 Europese subsidie ontvangen.

Daarnaast zijn twee Nederlandse organisaties betrokken als partner binnen de geselecteerde kleinschalige projecten: Sonic Acts (project ‘Changing Wheathers’) en Oddstream (project ‘Associazione Quarantasettezeroquattro’).

Grootschalige samenwerkingsprojecten
Van de aanvragen voor grootschalige samenwerkingsprojecten werd de Nederlandse organisatie If I Can’t Dance I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution als hoofdaanvrager geselecteerd met zes partners voor het project ‘Corpus European Network for Performance Practice’ voor een bedrag van 612.299 euro. In totaal ontvangen 21 van de 74 ingediende Europese grootschalige projecten subsidie.

Binnen deze categorie zijn vier Nederlandse culturele organisaties succesvol als mede-aanvrager van culturele projecten: Nationaal Museum van Wereldculturen (project ‘Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage’), SPRING (project ‘Departures and Arrivals’), Universiteit Leiden (project ‘Women’s Creativity since the Modern Movement’) en Muziektheater Amsterdam (project ‘European Opera Digital project’).

Nederlandse partnerorganisaties binnen Europese Platforms
Binnen de programmalijn Europese platforms worden platforms ondersteund die actief zijn in de culturele en creatieve sector, bestaande uit een coördinerende organisatie en tenminste tien leden in tien verschillende landen die deelnemen aan het subprogramma Cultuur. De Nederlandse partnerorganisaties binnen de geselecteerde Europese platforms zijn: Oerol Festival, de Generator, Dansmakers Amsterdam en de Melkweg.

Europa Nostra gehonoreerd voor programmalijn Europese Netwerken
Nederland heeft één beneficiënt binnen de programmalijn Europese Netwerken:
Het in Den Haag gevestigde Europese netwerk Europa Nostra ontvangt voor het project ‘Mainstreaming Heritage’ 250.000 euro. Europa Nostra is één van de 22 gehonoreerde Europese netwerken.

De toekenningen voor de programmalijn Literaire Vertalingen worden nog deze maand verwacht.

Creative Europe – subprogramma MEDIA

1 miljoen euro voor de ontwikkeling van audiovisuele projecten
In totaal wordt een bedrag van bijna 1 miljoen euro uitgekeerd aan Nederlandse producenten voor de ontwikkeling van audiovisuele projecten die bestemd zijn voor de Europese en internationale markt (980.833 euro).
Voor de ontwikkeling van individuele projecten (fictie, animatie en creatieve documentaire bedoeld voor bioscoopvertoning en/of exploitatie via televisie of een digitaal platform) ontvangen zes Nederlandse producenten een totaalbedrag van 210.000 euro. Dit zijn Deepeei, Volya Films, Family Affair Films, Accento Films en NFI Productions. Van de 31 landen die in aanmerking kwamen voor selectie staat Nederland met dit resultaat op een vierde plaats.
Van de aanvragen voor de ontwikkeling van een pakket van projecten (Slate Funding), dat zich meer richt op de productiebedrijven met een hoge productiecapaciteit, werden alle vier ingediende projecten uit Nederland gehonoreerd voor een bedrag van 770.833 euro. Dat is 6,4% van het totale beschikbare budget voor deze oproep. Nederland staat daarmee op een zesde plaats van alle deelnemende landen aan het subprogramma MEDIA. De gelukkige producenten zijn Topkapi Films, Submarine, Lemming Film en Rinkel Film.

De nieuwe ‘automatische’ puntenverdeling binnen de oproep Steun voor Ontwikkeling heeft gunstig uitgepakt voor Nederland. De automatische punten gaan naar aanvragers die gevestigd zijn in een land met een lage productiecapaciteit (waaronder Nederland), naar projecten gericht op een jong publiek en naar projecten die bestemd zijn voor coproductie met een onderneming uit een ander deelnemend land zonder gemeenschappelijke officiële taal.

Steun voor Internationale Coproductiefondsen
Behalve Nederlandse  filmproducenten ontvangen het IDFA Bertha Fonds en het HBF+ Europe beiden 300.000 euro uit het Creative Europe/MEDIA subprogramma. Zij ontvangen deze steun voor het faciliteren van internationale coproducties en/of het versterken van de verspreiding van audiovisuele werken. Nederland ontvangt hiermee bijna 50 procent uit het totale budget voor Internationale Coproductiefondsen.

Steun voor Nederlandse Filmmarkten
Verder werd in de eerste helft van 2014 een aantal Nederlandse filmmarkten gehonoreerd: de Holland Film Meeting, onderdeel van het Nederlands Filmfestival, ontvangt 51.000 euro. Het IDFA Forum en Cinekid voor Professionals ontvangen in 2014 respectievelijk 185.000 euro en 220.000 euro met een meerjarencontract uit het MEDIA Programma 2007-2013. Alleen Frankrijk en België halen meer financiering uit Europa voor hun filmmarkten.

Cinekid gehonoreerd voor oproep Audience Development
Voor de nieuwe oproep Steun voor Audience Development werd het kinderfilmfestival Cinekid geselecteerd met het project ‘European Children’s Film Catalogue & Related Film Literacy Activities’ voor een bedrag van 239.049 euro. Dit is het hoogste bedrag dat aan een project is toegekend binnen deze oproep. Nederland haalt hiermee 12,7 procent uit het totaalbudget. Alleen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk scoren met twee geselecteerde projecten per land een hoger totaalbedrag.

Steun voor Festivals
Cinekid komt naast Steun voor Audience Development en Filmmarkten, ook in aanmerking voor Steun voor Festivals. Het film-, televisie- en nieuwe mediafestival voor kinderen ontvangt een bijdrage van 35.000 euro voor de promotie en vertoning van Europese films en voor de organisatie van evenementen gericht op filmwijsheid en publieksbereik.

Distributeurs
Voor zeven Nederlandse  filmdistributeurs is tenslotte een totaalbedrag van 230.200 euro steun beschikbaar gesteld voor het distribueren van elf niet-nationale Europese films. Hiermee heeft Nederland het hoogst aantal geselecteerde projecten en halen de distributeurs 4,6 procent uit het totaalbudget voor deze oproep.

Creative Europe Desk NL is zeer tevreden met deze resultaten van het eerste half jaar. De culturele en audiovisuele sector maakt zichtbaar gebruik van het Creative Europe programma en weet de weg naar Europese financiering te vinden. We hopen dat deze positieve trend voortgezet wordt in de komende jaren! Voor vragen over het programma en de resultaten, of voor advies op maat kunt u terecht bij de Creative Europe Desk NL in Amsterdam op onderstaand adres.

Voor een overzicht van alle resultaten klikt u op onderstaande links:

Creative Europe – subpogramma Cultuur:
Kleinschalige samenwerkingsprojecten (inclusief partners)
Grootschalige samenwerkingsprojecten (inclusief partners)
Europese platforms

Creative Europe – subprogramma MEDIA:
Ontwikkeling van Individuele Projecten
Slate Funding
Internationale Coproductiefondsen
Markten
Audience Development
Festivals

Bron: Creative Europe Desk NL