Nationale Filmdagen: voor €5 naar de film

De Nederlandse filmbranche organisee
rt dit najaar een
collectieve
promotie
campagne
i
n alle
bioscopen en
filmtheaters
onder de noemer
‘De Nationale Filmdagen’
.
De Nationale Filmdagen
vinden plaats van 18 t/m 24 september. Bezoekers kunnen gedurende deze periode in heel
Nederland voor slechts € 5,
naar
alle films
.
De aftrap van D
e Nationale Filmdagen
vindt plaats
op
woensdag 17 sept
ember met de speciale
publieks
voorpremière van de
film
D
ORSVLOER VOL CONFETT
I
.
Na jarenlang gezamenlijke promoties met derde partijen (o.a. ETOS, AH en C1000) te hebben
georganiseerd, biedt de sector dit
na
jaar zelf dit cadeautje aan de consument.
De Natio
nale Filmdagen zijn een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten
(NVB) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF)
.
De
actie is
geïnspireerd
op
het uiterst succesvolle
initiatief
L
a Fê
te du Cin
é
ma
in Frankrijk
.
Tijdens De
Nationale Filmdagen
willen de bioscopen en filmtheaters het publiek laten zien dat film zich nergens
zo laat ervaren als op het
grote
witte doek. Voor vijf euro kan iedereen gedure
nde de hele
actieperiode naar
reguliere
film
voorstellingen
.
Feest
Om het feestelijke karakter van bioscoopbezoek te benadrukken heeft de branchevereniging NVB,
die het voortouw neemt in de
organisatie, een
opvallende
campagne
laten ontwikkelen met als
thema ‘Nederland viert film’.
De campagne is
ontwikkeld door Vandejong Creative Agency
.
Vanaf vandaag is de
actiecommercial te zien in de bioscopen en filmtheaters:
http://vimeo.com/102513259
Tijdens de actieweek laat
de gehele b
ranche de consument graag
zien wat zij in huis
heeft:
servi
ce,
klantvriendelijkheid en een
breed en gevarieerd
film
aan
bod.
T
evens
besteden wij aandacht
aan
aankomend (film)product o.a. middels diverse showreels en
zgn.
special content.
Het collectieve ka
rakter van de bioscooppromotie komt verder tot uitdrukking in enkele
(voor)premières die landelijk worden aangeboden
.
Meer informatie
over de overige
(voor)premières
volgt later deze maand.

Partners
Telegraaf Media Groep (TMG) is de officiële mediapartner van de Nationale Filmdagen. Overige
partners zijn
EYE
, Jean Mineur Mediavision
en Cinema Digitaal.
Voor TMG is film, en met name
Neder
landse film, een belangrijke pijl
er.
EYE ondersteunt uit branche middelen diverse filmpromotie
initiatieven.
Dorsvloer vol confetti
D
ORSVLOER VOL CONFETT
I
,
naar het gelijknamige boek van Franca Treur,
vertelt het verhaal van de jonge
Katelijne (Hendrikje Nieuwerf) die opgroeit in een boereng
ezin in Zeeland. Uitverkoren zijn, dat is het
belangrijkste levensdoel in het strenggelovige milieu van Katelijne
,
m
aar voor haar zijn lezen en
verhalen nog veel belangrijker.
D
ORSVLOER VOL CONFETT
I
gaat
op vrijdag 12 september in première als openingsfilm van het
festival
Film By The Sea
in Vlissingen. W
oensdag 17 september
volgt
de landelijke voorpremière
als
onderdeel van De Nationale Filmdagen
tegen het actietarief van vijf euro
. De officiële release
is
een dag later.
Het aantal deelnemende bioscopen aan de voorpremière
actie wordt op een later

moment bekend gemaak

Bron: Filmkrant