LEF voor experiment en vernieuwing in documentaire

Het Mediafonds wil met de LEF regeling meer ruimte creëren voor aanvragen waarin experiment, vernieuwing en artistiek onderzoek in de documentaire centraal staan.

Denk aan ideeën/plannen waarin de grenzen van het genre documentaire opgezocht worden, waar conventies doorbroken worden en disciplines overstegen en vermengd worden. Bovenal laat het fonds zich graag verrassen. Aanleiding is de discussie over de vermeende braafheid van de Nederlandse documentaire.*

LEF – proef met een regeling voor experiment en vernieuwing in de documentaire

De regeling start op 1 september 2014 voor een proefperiode van een half jaar. Voor deze regeling is tot 1 maart 2015 een bedrag beschikbaar van 100.000 euro. Per aanvraag kan maximaal 10.000 euro worden aangevraagd.

Het Mediafonds besluit binnen vier weken na indiening over toe- en afwijzing na eventuele consultering van derden. Het besluit wordt per e-mail meegedeeld. Het resultaat van het artistieke onderzoek (op schrift of audiovisueel) moet binnen een jaar ter beschikking worden gesteld aan het Mediafonds.

– Onafhankelijke makers kunnen aanvragen, ook zonder omroep of producent.

– Aanvragers kunnen zelf beslissen hoe en op welk moment een aanvraag voor een audiovisuele documentaire wordt ingediend (behalve cv, begroting en dekkingsplan zijn er geen vormvereisten).

– De regeling is uitdrukkelijk niet bedoeld als alternatief voor een reguliere aanvraag of als rechtstreeks voorstadium daarvan.

– De aanvraag wordt beoordeeld op de kwaliteit van het experiment, de vernieuwing en het artistieke onderzoek.

– De regeling is niet bedoeld voor interactieve documentaires, daarvoor kan gebruik gemaakt worden van de non-fictie transmedia regeling [link]

– Aanvragen kunnen vanaf 1 september 2014 worden ingediend via het e-mailadres lef@mediafonds.nl

Na zes maanden bekijkt het fonds of deze nieuwe regeling inderdaad in een behoefte voorziet.

*In ons blad 609 – cultuur en media is een aantal artikelen gepubliceerd met de vermeende braafheid van de Nederlandse documentaire als discussiepunt:

– artikel Goed gemaakte braafheid – Dana Linssen
artikel Er moet meer mislukken – Marc Schmidt
artikel Plannen van papierJoost Conijn

In mei 2014 organiseerde het Mediafonds een bijeenkomst over experiment in de documentaire. Naar verslag bijeenkomst Ruimte voor experiment

Bron: Mediafonds