Nieuwe competitie Noordelijk Film Festival: win 10.000 euro voor het maken van een korte film!

Het Noordelijk Film Festival heeft een nieuwe competitie gelanceerd. Met deze competitie wil het festival een platform bieden aan talentvolle filmmakers.

Zie onderstaand de nodige informatie over de competitie en de procedure om deel te nemen. Het winnende script met projectplan ontvangt een bedrag van € 10.000,- voor de realisatie van de film, beschikbaar gesteld door Provincie Fryslân.

Met deze nieuwe competitie biedt het Noordelijk Film Festival een opstapje en een platform voor talentvolle, al dan niet jonge of lokale filmmakers. Deze eerste keer worden met name Nederlandse filmmakers uitgenodigd om hun blik op Europa in een film te vatten. Waar mogelijk wordt de provincie Friesland in de film betrokken. Het thema ‘mienskip’, een gevleugelde uitdrukking van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, wordt hierbij duidelijk meegegeven. De competitie staat open voor alle vormen van film, zoals fictie, documentaire, kunst, animatie en videoclip.

Het winnende projectplan ontvangt de prijs van het Noordelijk Film Festival die beschikbaar gesteld wordt door Provincie Fryslân en waar een bedrag van € 10.000 mee gemoeid is. Dit is tevens het totale bedrag waarvoor de film moet worden gerealiseerd in de periode september – oktober 2014. De winnende film beleeft dan zijn wereldpremière tijdens het Noordelijk Film Festival van 5 tot en met 9 november 2014. Om mee te dingen naar de prijs dien je een plan in waarin de volgende vragen en gegevens zijn verwerkt.

Film en kosten

 • (werk)titel film
 • scenario
 • informatie over de vorm van de film, zoals cameravoering, geluid, set design en inspiratiebronnen
 • ingeschatte lengte van de film (minimaal 3, maximaal 10 minuten)
 • karakterbeschrijvingen en castingplan
 • cv regisseur, scenarioschrijver, producent (en eventueel uittreksel KvK productiemaatschappij)
 • productieplanning
 • indien mogelijk: een overzicht van eerder werk
 • de begroting met daarin de geraamde productiekosten
 • drie steunbetuigingen voor dit plan
 • jouw eigen motivatie voor de prijs: waarom moet jouw plan winnen?

Criteria script

Het script moet voldoen aan drie criteria, verwerk deze elementen in jouw plan:

 • het onderwerp moet actueel zijn (actualiteit)
 • het script moet origineel zijn (originaliteit)
 • het ingediende plan inclusief begroting moet reëel zijn (realiteit)

Uiteraard speelt de beoogde artistieke kwaliteit een belangrijke rol in de beoordeling.

Hoe in te zenden?

Stuur bovenstaande uiterlijk 31 juli 2014 per mail naar: info@noordelijkfilmfestival.nl met als onderwerp: “deelname competitie Noordelijk Film Festival”. Inzendingen die niet op 31 juli 2014 zijn ontvangen, dingen niet mee.

Bron: Noorderlijk Film Festival