Debat downloadverbod op laatste moment geschrapt

Het debat dat de Tweede Kamer donderdag met staatssecretaris Teeven zou voeren over het in april ingevoerde downloadverbod, is op het laatste moment verplaatst.

Het debat staat nu gepland op 24 september, nadat VVD-Kamerlid Joost Taverne een verzoek tot uitstel indiende. Taverne wil graag de uitspraak van een Europese rechtszaak op het gebied van de thuiskopieheffing afwachten. De PvdA, die het debat met VVD-staatssecretaris Teeven in eerste instantie aanvroeg, steunt het verzoek van Taverne.

“Zo kan je altijd wel afwachten”, reageert D66-Kamerlid Kees Verhoeven tegenover NU.nl. “Staatssecretaris Teeven voerde het downloadverbod in april snel in, zonder de Kamer daarover in te lichten. Vervolgens wordt een debat aangevraagd, dat pas twee maanden later mogelijk is. En nu wordt dat op het laatste moment drie maanden verplaatst. Ik vind dat politieke sabotage.”

Verhoeven wil het debat alsnog op een vroegere datum voeren. De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie laat desgevraagd weten dat 24 september de eerstvolgende beschikbare datum zou zijn, met het oog op het zomerreces en prinsjesdag.

In april deed het Europees Hof van Justitie de uitspraak dat het downloaden van auteursrechtelijk materiaal, zoals films en muziek, is niet toegestaan uit illegale bron. De manier waarop Nederland die kwestie tot dan toe het hoofd bood, met een thuiskopieheffing, volstond volgens het Europees Hof niet.

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie voerde daarop prompt een downloadverbod in Nederland in, zonder de Tweede Kamer daarover in te lichten. Onduidelijkheid over de thuiskopieffing en de rechten van Nederlandse burgers was het gevolg.

Bron: Nu.nl