Voorstel wijzigingen statuten reglementen NBF nav ALV 27 mei 2014