Vergaderstukken Algemene Ledenvergadering NBF op 2 juli 2014

Hier zijn voor leden de vergaderstukken te downloaden