Veel animo voor nieuwe stimuleringsmaatregel Filmfonds

Het Nederlands Filmfonds heeft 37 aanvragen ontvangen voor de nieuwe Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland (Netherlands Film Production Incentive), waarmee in totaal voor ruim 10 miljoen euro een beroep wordt gedaan op een financiële bijdrage. Voor deze eerste aanvraagronde is 9,7 miljoen euro beschikbaar voor toekenning.

De aanvragen omvatten zowel speelfilm- als documentaire projecten,  waaronder een groot aantal minoritaire en majoritaire Nederlandse coproducties. De afgelopen week hebben alle aanvragers hun projecten toegelicht bij het Fonds.  Een aantal projecten zijn al in een ver gevorderd stadium van financiering. Een bijdrage uit het budget voor de Production Incentive zou voor deze projecten zogenaamde gap financing of slotfinanciering betekenen. Ook zijn er aanvragen voor projecten die al in productie zijn. Met een bijdragen zouden specifieke uitgaven in de postproductie in Nederland kunnen worden besteed die anders in het buitenland zouden moeten worden uitgegeven. De toetsing van de aanvragen vindt de komende weken plaats. Het Filmfonds streeft ernaar medio juli alle aanvragers over het besluit op hun aanvraag te kunnen informeren.

De nieuwe regeling werd op 16 mei jongstleden door het ministerie van OCW en het Nederlands Filmfonds tijdens het internationaal filmfestival van Cannes gepresenteerd, in combinatie met de lancering van de Netherlands Film Commission, de nieuwe divisie van het Nederlands Filmfonds. De maatregel is gericht op het vergroten van de productie-activiteit in Nederland en het versterken van de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie. Op grond van de regeling wordt een financiële bijdrage van maximaal 30% verleend in de productiekosten van een film die aantoonbaar in Nederland zijn besteed. Eind vorig jaar besloot het kabinet tot het invoeren van een stimuleringsmaatregel in de vorm van een cash rebate,  na de Kamermotie Bergkamp/Monasch van 3 juli.

Bron: Nederlands Filmfonds