Notulen Algemene Ledenvergadering NBF 27 mei 2014

Hier zijn de notulen van de Algemene Ledenvergadering van de NBF van 17 juni 2013 te downloaden voor leden. Om de notulen te kunnen downloaden moet je ingelogd zijn op je ledenprofiel.