Europese Commissie wil betere distributie Europese film

De Europese Commissie wil dat Europese films meer te zien zijn in andere landen dan waar ze worden geproduceerd. Daarom heeft zij eind vorige week een nieuwe filmstrategie gepresenteerd. In de strategie getiteld De Europese film in het digitale tijdperk beschrijft de commissie dat het aantal in Europa geproduceerde films weliswaar is toegenomen van ongeveer 1.100 in 2008 tot 1.300 in 2012, maar dat de meeste films enkel worden vertoond in theaters in het land waar zij zijn geproduceerd. Er vindt te weinig distributie over de grenzen heen plaats, zo vindt de commissie.

Uit haar analyse blijkt dat bijna 70% van de financiering door nationale overheden wordt gebruikt om films te produceren ‘en niet om een zo groot mogelijk kijkerspotentieel aan te boren’. De commissie vindt dat er meer en beter gebruik moet worden gemaakt van ‘nieuwe distributiemethoden‚ om de culturele diversiteit en het concurrentievermogen te bevorderen’.

Een van de maatregelen die de Europese Commissie voorstelt is de oprichting van een European Film Forum. Dit forum moet deskundigen van de Europese Commissie, de lidstaten, de nationale en regionale filmfondsen en andere vertegenwoordigers van de sector samenbrengen. Zij moeten ideeën gaan uitwisselen hoe het Europese audiovisuele beleid kan worden verbeterd.

In een reactie heeft UNIC, de Europese belangenorganisatie van filmvertoners, onmiddellijk laten weten positief te zijn dat de Europese Commissie te dialoog zoekt, maar in de verklaring wordt tevens kritiek geuit. Zo is UNIC bijvoorbeeld van mening dat de EC voorbijgaat aan de belangrijke rol die de theaters van Europa Cinemas spelen en al hebben gespeeld in de promotie van niet-lokale films uit Europa. De belangenorganisatie onderstreept ook nog eens dat de commissie zou moeten erkennen dat de window voor bioscoopvertoning van grote waarde is voor de hele filmketen. UNIC is tegen de huidige steun van de EU aan experimenten op het gebied van (bijna) gelijktijdige filmreleases in het theater en op vod. ‘There is a clear lack of evidence that would support the rationale behind such projects’, aldus UNIC-president Phil Clapp.

Bron: hollandfilmnieuws.nl