Planning nieuwe stimuleringsmaatregel

Vooruitlopend op goedkeuring door de Europese Commissie informeert het Filmfonds u graag over de voorlopige planning voor de invoering van de nieuwe Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland (Netherlands Film Production Incentive).

De internationale lancering van de Film Production Incentive in combinatie met de Netherlands Film Commission staat gepland voor 16 mei 2014 tijdens het filmfestival van Cannes. Ervan uitgaande dat er op dat moment goedkeuring is van de Europese Commissie wordt de regeling, alsmede de overige informatie, dan gepubliceerd op www.filmfonds.nl.

Gedurende het festival kunnen filmprofessionals tot en met 22 mei bij het Filmfonds terecht in het Nederlandse paviljoen (nr 116, International village) voor nadere informatie. Het Fonds neemt daarnaast deel aan verschillende events tijdens het festival om de regeling en de Film Commission verder onder de aandacht te brengen.

Vanaf maandag 19 mei tot en met 4 juni is er op werkdagen tussen 15.00 en 16.30 uur bij het Fonds in Amsterdam gelegenheid voor potentiële aanvragers om informatie in te winnen. Graag vooraf intekenen via (aanmelden@filmfonds.nl). Daarnaast organiseert het Filmfonds op maandagmiddag 26 mei ook een informatiebijeenkomst in Nederland.

In 2014 staan in principe drie indiendata gepland waarvan de eerste op donderdag 5 juni. Aanvragers dienen er rekening mee te houden dat zij op 12 en 13 juni uitgenodigd kunnen worden voor een mondelinge toelichting. Om de eerste indienronde zo goed mogelijk voor te bereiden vraagt het Fonds producenten die voornemens zijn een aanvraag bij de eerste indienronde in te dienen, contact op te nemen via m.van.melick@filmfonds.nl

Bron: Nederlands Filmfonds