Downloadverbod per direct van kracht in Nederland

Het Europese Hof van Justitie heeft vanmorgen geoordeeld dat het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal uit illegale bron niet mag worden toegestaan in Nederland.

Woordvoerder Wiebe Alkema van het Ministerie van Veiligheid en Justitie geeft aan dat hiermee per direct een downloadverbod is ingevoerd: “Dat betekent dat het downloaden uit illegale bron per direct is verboden”.

De uitspraak is voortgekomen uit de zaak ACI Adam vs Stichting de Thuiskopie en SONT (Stichting onderhandelingen thuiskopievergoeding). Hierin oordeelde het Europees Hof dat het downloaden uit illegale bron niet onder de Thuiskopieregeling kan vallen binnen de huidige Nederlandse situatie. Het downloaden uit illegale bron kan niet langer gezien worden als een legale privé kopie, en is daarmee nu dus illegaal.

SONT, die de hoogte van de thuiskopieheffing bepaalt, is nu door het ministerie van justitie gevraagd om in het kader van de uitspraak nieuwe tarieven te gaan bepalen.

Het illegaal downloaden en de thuiskopieheffing zijn onderwerpen waar veel NBF-leden mee te maken hebben. De NBF vindt het dan ook belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Daarom gaat de NBF hier binnenkort een thema avond over organiseren, waarbij er gesproken kan worden over de consequenties van deze uitspraak. Hou onze website in de gaten voor meer informatie.

Lees meer over het downloadverbod op:
Nu.nl
Tweakers