Oproep Telefilm synopsissen 2014

CoBO voert een nieuwe ronde van het Telefilmproject uit. In dit project werken landelijke publieke omroepen samen met Nederlandse onafhankelijke producenten.

Er kunnen 12 bijdragen verstrekt worden, voor het uitwerken van een synopsis tot een scenario. De selectie van deze twaalf synopsissen geschiedt door de publieke omroepen. Uiteindelijk worden er in coproductie tussen omroep en producent 6 Telefilms gerealiseerd. Deze Telefilms zijn bij voorkeur niet gebaseerd op een tv-serie of boek.

Een Telefilm is een Nederlandstalige televisiefilm van minimaal 80 en maximaal ca. 90 minuten, primair gemaakt voor televisievertoning. De zes uiteindelijk geproduceerde Telefilms worden begin 2016 uitgezonden op een tijdstip voor 12+.

Deze keer gaat het om Telefilms met als doelgroep Nederland 3-kijkers tussen 20-34 jaar. De verhalen zijn eigentijds, prikkelend, verrassend en/of spannend. Ze kennen uitgewerkte en aansprekende karakters in een sterk verteld verhaal, zich afspelend in het nu. Er is géén specifiek thema, we hopen juist op een gevarieerd palet.

Een belangrijke voorwaarde is dat het plan gerealiseerd wordt binnen het beschikbare budget per film van
circa € 800.000 (productiefase, exclusief ontwikkelingsbijdragen 1e en 2e fase) en binnen de gestelde tijd.

Voorwaarden indiening:

– het indienen van synopsissen is alléén mogelijk voor ervaren film-/tv-producenten

– de synopsis telt maximaal 4 pagina’s A4 (staand, enkelzijdig, géén voorblad of foto’s, alléén platte tekst)

– de synopsis is op alle bladen voorzien van een (werk)titel, naam auteur(s), datum en paginanummering

– bijgevoegd moet worden: een duidelijke curriculum vitae van zowel de schrijver als van de producent, (evt. indien bekend regisseur) welke zijn voorzien van adres, telefoonnummer en e-mailadres

– het geheel (de synopsis én cv’s) beslaat niet meer dan 6 pagina´s A4 (pdf-bestand, staand en enkelzijdig)

– de synopsis en cv’s worden alléén digitaal (e-mail) ingediend als één pdf-bestand, dus géén hard copies per post of koerier insturen

– schrijver & producent alsook regisseur & producent mogen niet een en dezelfde persoon zijn

– de producent, regisseur én schrijver hebben aantoonbare relevante werkervaring

– in eerdere rondes afgewezen synopsissen kunnen slechts met steun van een landelijke publieke omroep opnieuw worden ingediend

– het indienen kan alléén digitaal, per e-mail, gebeuren via: cobo@cobofonds.nl onder vermelding van: Telefilm oproep 2014

– synopsissen die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, worden niet in behandeling genomen!

De synopsissen dienen uiterlijk donderdag 1 mei 2014 om 17.00 uur te zijn ingediend bij CoBO!

Aanvragen die na 17:00 uur* binnenkomen worden niet in behandeling genomen!

* Let op! De tijd van binnenkomst is bepalend en niet de tijd van verzending.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met CoBO, telefoon 035 – 677 53 48

Download hier de PDF.

CoBO voert een nieuwe ronde van het Telefilmproject uit. In dit project werken landelijke publieke omroepen samen met Nederlandse onafhankelijke producenten. Er kunnen 12 bijdragen verstrekt worden, voor het uitwerken van een synopsis tot een scenario. De selectie van deze twaalf synopsissen geschiedt door de publieke omroepen. Uiteindelijk worden er in coproductie tussen omroep en producent 6 Telefilms gerealiseerd. Deze Telefilms zijn bij voorkeur niet gebaseerd op een tv-serie of boek. 

Een Telefilm is een Nederlandstalige televisiefilm van minimaal 80 en maximaal ca. 90 minuten, primair gemaakt voor televisievertoning. De zes uiteindelijk geproduceerde Telefilms worden begin 2016 uitgezonden op een tijdstip voor 12+.

Deze keer gaat het om Telefilms met als doelgroep Nederland 3-kijkers tussen 20-34 jaar. De verhalen zijn eigentijds, prikkelend, verrassend en/of spannend. Ze kennen uitgewerkte en aansprekende karakters in een sterk verteld verhaal, zich afspelend in het nu. Er is géén specifiek thema, we hopen juist op een gevarieerd palet.

Een belangrijke voorwaarde is dat het plan gerealiseerd wordt binnen het beschikbare budget per film van
circa € 800.000 (productiefase, exclusief ontwikkelingsbijdragen 1e en 2e fase) en binnen de gestelde tijd.

Voorwaarden indiening:

– het indienen van synopsissen is alléén mogelijk voor ervaren film-/tv-producenten

– de synopsis telt maximaal 4 pagina’s A4 (staand, enkelzijdig, géén voorblad of foto’s, alléén platte tekst)

– de synopsis is op alle bladen voorzien van een (werk)titel, naam auteur(s), datum en paginanummering

– bijgevoegd moet worden: een duidelijke curriculum vitae van zowel de schrijver als van de producent, (evt. indien bekend regisseur) welke zijn voorzien van adres, telefoonnummer en e-mailadres

– het geheel (de synopsis én cv’s) beslaat niet meer dan 6 pagina´s A4 (pdf-bestand, staand en enkelzijdig)

– de synopsis en cv’s worden alléén digitaal (e-mail) ingediend als één pdf-bestand, dus géén hard copies per post of koerier insturen

– schrijver & producent alsook regisseur & producent mogen niet een en dezelfde persoon zijn

– de producent, regisseur én schrijver hebben aantoonbare relevante werkervaring

– in eerdere rondes afgewezen synopsissen kunnen slechts met steun van een landelijke publieke omroep opnieuw worden ingediend

– het indienen kan alléén digitaal, per e-mail, gebeuren via: cobo@cobofonds.nl onder vermelding van: Telefilm oproep 2014

– synopsissen die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, worden niet in behandeling genomen!

De synopsissen dienen uiterlijk donderdag 1 mei 2014 om 17.00 uur te zijn ingediend bij CoBO!

Aanvragen die na 17:00 uur* binnenkomen worden niet in behandeling genomen!

* Let op! De tijd van binnenkomst is bepalend en niet de tijd van verzending.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met CoBO, telefoon 035 – 677 53 48CoBO voert een nieuwe ronde van het Telefilmproject uit. In dit project werken landelijke publieke omroepen samen met Nederlandse onafhankelijke producenten. Er kunnen 12 bijdragen verstrekt worden, voor het uitwerken van een synopsis tot een scenario. De selectie van deze twaalf synopsissen geschiedt door de publieke omroepen. Uiteindelijk worden er in coproductie tussen omroep en producent 6 Telefilms gerealiseerd. Deze Telefilms zijn bij voorkeur niet gebaseerd op een tv-serie of boek.

Een Telefilm is een Nederlandstalige televisiefilm van minimaal 80 en maximaal ca. 90 minuten, primair gemaakt voor televisievertoning. De zes uiteindelijk geproduceerde Telefilms worden begin 2016 uitgezonden op een tijdstip voor 12+.

Deze keer gaat het om Telefilms met als doelgroep Nederland 3-kijkers tussen 20-34 jaar. De verhalen zijn eigentijds, prikkelend, verrassend en/of spannend. Ze kennen uitgewerkte en aansprekende karakters in een sterk verteld verhaal, zich afspelend in het nu. Er is géén specifiek thema, we hopen juist op een gevarieerd palet.

Een belangrijke voorwaarde is dat het plan gerealiseerd wordt binnen het beschikbare budget per film van
circa € 800.000 (productiefase, exclusief ontwikkelingsbijdragen 1e en 2e fase) en binnen de gestelde tijd.

Voorwaarden indiening:

– het indienen van synopsissen is alléén mogelijk voor ervaren film-/tv-producenten

– de synopsis telt maximaal 4 pagina’s A4 (staand, enkelzijdig, géén voorblad of foto’s, alléén platte tekst)

– de synopsis is op alle bladen voorzien van een (werk)titel, naam auteur(s), datum en paginanummering

– bijgevoegd moet worden: een duidelijke curriculum vitae van zowel de schrijver als van de producent, (evt. indien bekend regisseur) welke zijn voorzien van adres, telefoonnummer en e-mailadres

– het geheel (de synopsis én cv’s) beslaat niet meer dan 6 pagina´s A4 (pdf-bestand, staand en enkelzijdig)

– de synopsis en cv’s worden alléén digitaal (e-mail) ingediend als één pdf-bestand, dus géén hard copies per post of koerier insturen

– schrijver & producent alsook regisseur & producent mogen niet een en dezelfde persoon zijn

– de producent, regisseur én schrijver hebben aantoonbare relevante werkervaring

– in eerdere rondes afgewezen synopsissen kunnen slechts met steun van een landelijke publieke omroep opnieuw worden ingediend

– het indienen kan alléén digitaal, per e-mail, gebeuren via: cobo@cobofonds.nl onder vermelding van: Telefilm oproep 2014

– synopsissen die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, worden niet in behandeling genomen!

De synopsissen dienen uiterlijk donderdag 1 mei 2014 om 17.00 uur te zijn ingediend bij CoBO!

Aanvragen die na 17:00 uur* binnenkomen worden niet in behandeling genomen!

* Let op! De tijd van binnenkomst is bepalend en niet de tijd van verzending.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met CoBO, telefoon 035 – 677 53 48

Download hier de PDF.