Tweede film over René van Nie in de maak

In mei worden op Aruba de laatste opnames gemaakt voor een lange documentaire over leven en werk van Cineast, schrijver en overlevingskunstenaar René van Nie. De regie ligt in handen van Ruud Monster, die ook de camera hanteert. Het interview werd en wordt afgenomen door Margreet Dijk.

De eerste opnames voor deze film vonden plaats in mei 2012. Het is een lange termijn project geworden waar het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland inmiddels financieel aan bijdragen en waarvoor het Eye Instituut zich facilitair zal inzetten met digitaal geconserveerd materiaal.

De planning is dat de film (bij welslagen) feestelijk in première zal gaan op het Nederlands Film Festival in september aanstaande. Simultaan zal Eye een première organiseren gevolgd door een programmering van de film in combinatie met geconserveerde films van René van Nie.

Bij beide gelegenheden zal van Nie persoonlijk aanwezig zijn en er wordt de nodige publiciteit rond zijn komst en dit eerbetoon verwacht.

Voorts zal de film aangeboden worden aan de provinciale filmhuis circuits en zal uiteindelijk RTVNH/AT5 deze gaan uitzenden.

Inmiddels is bekend geworden dat er nog een film gemaakt wordt over van Nie “René van Nie, Kind van de zon” (makers: Guido Franken en Raymon Hilkman) en dat deze eerder af zal zijn dan die van Ruud Monster. Beide films zullen elkaar niet in de wielen rijden. De benadering verschilt substantieel. Zo richt monster zich slechts op de persoon van Nie en gaat met hem de ‘diepte’ in en hebben zijn gewaardeerde collega’s zich gefocust op René zelf en daarnaast de mensen met wie hij in het verleden heeft samengewerkt. Deze twee films mogen elkaar positief aanvullen.

Aangezien de eind augustus geplande publiciteit bij uitbreng van Monsters film “René van Nie, cineast, schrijver en overlevingskunstenaar” onder andere zal lopen via Eye, het Nederlands Film Festival en Lava Film Distributie sturen wij, om verwarring te voorkomen, alvast nu dit persbericht uit.

Bron: Lava Film