Vacatures Nederlands Filmfonds

Voor de uitvoering de Netherlands Film Production Incentive en de Netherlands Film Commission zoekt het Nederlands Filmfonds op korte termijn invulling van drie nieuwe vacatures.

Het mandaat en de verantwoordelijkheid van het Filmfonds is daartoe vanaf 2014 uitgebreid.

Het Nederlands Filmfonds is een cultuurfonds dat in opdracht van de Rijksoverheid de ontwikkeling, productie en distributie van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod in de categorieën speelfilm, documentaire, animatiefilm en filmisch experiment stimuleert. In aanvulling hierop ondersteunt het activiteiten die een gezond filmklimaat in Nederland bevorderen.

Voor de uitvoering  van de regeling Netherlands Film Production Incentive en de invulling van de Netherlands Film Commission zoekt het  Fonds op korte termijn invulling van drie nieuwe vacatures.
De stimuleringsmaatregel is er op gericht een gezond filmproductieklimaat in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken en treedt naar verwachting dit voorjaar in werking. Om Nederland als locatie voor de productie en postproductie van films en mediaproducties internationaal onder de aandacht te brengen wordt een Film Commissioner aangetrokken.

Het gaat om de volgende drie functies (reageren t/m 10 april 2014):

Vacature Projectmanager Film Production Incentive
Vacature Project Controller
Vacature Film Commissioner

Bron: Nederlands Filmfonds