Nieuwe aanvraagronde De Verbeelding

Met De Verbeelding willen het Mondriaan Fonds en het Nederlands Filmfonds de productie mogelijk maken van films die zich op de grens van de cinematografie en de beeldende kunst begeven.

Binnen dit samenwerkingsproject worden twee films geselecteerd voor realisering. De maximale realiseringsbijdrage van de fondsen bedraagt € 300.000 per film.

Films die eerder gerealiseerd zijn met een bijdrage in het kader van De Verbeelding:
History’s Future van Fiona Tan (producent: Family Affair Films)
Werk van Erik van Lieshout (producent: Popov Film)
Passing the Information van Gerald van der Kaap (producent: Interakt Productions)
Winterstilte van Sonja Wyss (producent: SNG Film)
De Stillen van Ricky Rijneke (producent: Rotterdam Films)
Winterland van Dick Tuinder (producent: Column Film)
C’est déjà l’été van Martijn Maria Smits (producent: De Productie)

Welke projecten komen in aanmerking?
Films die hun oorsprong voornamelijk vinden in het visuele aspect van het medium en die de artistieke potentie hebben om voor toonaangevende internationale filmfestivals geselecteerd te worden.
De film moet een lengte hebben van minimaal 60 minuten, binnen twee jaar na selectie gereed zijn, geschikt zijn voor vertoning op één scherm (single screen) en in potentie geschikt zijn voor een uitbreng in de bioscoop.

Wie komt in aanmerking?
Aanvragen kunnen gedaan worden door een productiemaatschappij zoals gedefinieerd in de reglementen van het Filmfonds. De productiemaatschappij dient vertegenwoordigd te worden door een producent die minimaal twee vrije filmproducties op zijn of haar naam heeft staan. De producent dient over ervaring te beschikken met de productie en uitbreng van kunstzinnige, artistieke en/of experimentele films. De ervaring van de producent dient aan te tonen dat deze een filmproductie in het kader van De Verbeelding tot een goed einde zal weten te brengen, zowel productioneel, budgettair als met betrekking tot de uitbreng.

De regie van de film dient in handen te zijn van een professioneel beeldend kunstenaar, zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden van het Mondriaan Fonds.
De beeldend kunstenaar dient daarbij tenminste de afgelopen 2 jaar professioneel werkzaam te zijn als beeldend kunstenaar en geïntegreerd te zijn in het Nederlandse beeldende kunstcircuit.
Dit moet worden aangetoond aan de hand van documentatie van werk van de afgelopen 2 jaar en een c.v.
Daarnaast dient hij/zij een aantoonbare goede staat van dienst hebben op het gebied van onafhankelijke artistieke, kunstzinnige en/of experimentele films.

Aanvragen van personen die nog een beroepsopleiding volgen, worden niet in behandeling genomen. Per aanvrager of beeldend kunstenaar kunnen maximaal twee projecten worden ingediend.

Procedure
Op alle aanvragen zijn de in deze oproep gestelde voorwaarden van toepassing, alsmede de algemene voorwaarden van het Mondriaan Fonds en het Huishoudelijk Reglement, het Algemeen Reglement, het Deelreglement Realisering en het Financieel & Productioneel Protocol van het Nederlands Filmfonds. Onder andere is het hierbij belangrijk dat men rekening houdt met de bestedingsverplichting en staatssteunpercentages.

Na binnenkomst van de aanvragen worden deze gecontroleerd op volledigheid en, indien volledig, door beide fondsen getoetst aan de gestelde voorwaarden.

De projecten die hieraan voldoen, worden voorgelegd aan een selectiecommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van de beide fondsen. Na een eerste selectie wordt een aantal aanvragers uitgenodigd om hun plan mondeling aan de commissie te presenteren. Aanvragers dienen er rekening mee te houden dat deze gesprekken plaatsvinden op dinsdag 18 november 2014. Zij worden hiervoor uiterlijk 14 november uitgenodigd.
Eind november 2014 wordt de uitslag van de selectie schriftelijk bekend gemaakt.

Selectie
Bij de selectie wordt gelet op:
– de kwaliteit van het filmplan, onder andere de interne consistentie en de visualiteit;
– het filmische experiment met betrekking tot de grenzen tussen de cinematografie en de beeldende kunst in het voorgestelde plan;
– de motivatie en de visie op de te maken film van zowel de producent als de beeldend kunstenaar;
– de kwaliteit van het oeuvre en de staat van dienst van de beeldend kunstenaar en de producent;
– de financiële en productionele haalbaarheid en soliditeit van het filmplan;
– de mate waarin de productie impact heeft op de Nederlandse audiovisuele en beeldende kunst sector;
– het uitbrengplan voor de film en de toelichting hierop.

Hoe en wanneer aanvragen?
U dient uw aanvraag, voorzien van alle bijlagen, uiterlijk dinsdag 7 oktober 2014 vóór 17.00 uur digitaal in te dienen via het aanvraagformulier van De Verbeelding, te vinden op www.filmfonds.nl. Aanvragen kan vanaf 1 mei 2014. Kies na inloggen eerst categorie ‘Samenwerkingsprojecten’ en daarna ‘De Verbeelding – New Screen NL. Het geprinte, ondertekende aanvraagformulier zonder bijlagen, dient na verzenden van de digitale aanvraag binnen twee werkdagen aangeleverd te worden bij het Nederlands Filmfonds o.v.v. afdeling New Screen – De Verbeelding, Pijnackerstraat 5, 1072 JS, Amsterdam.

Voor meer informatie:
Filmfonds:                   Sabine Terken – projectbegeleider New Screen NL

Mondriaan Fonds:      Wouter Koelman – coördinator Beeldende Kunst