Algemene voorwaarden

Wist je dat je als NBF-lid bij freelancewerkzaamheden altijd kan verwijzen naar de Algemene Voorwaarden van de NBF? Met deze voorwaarden kun je jezelf extra beschermen en vervelende situaties voorkomen.

Hoe werkt het?
De opdrachtgever moet kennis kunnen nemen van de algemene voorwaarden vóór de bevestiging van de opdracht door de opdrachtnemer. Als je een schriftelijke offerte doet, dan zul je dus daarin al naar de algemene voorwaarden moeten verwijzen. Dit doe je door de volgende passage op te nemen:

Op de opdracht en de uitvoering daarvan zullen van toepassing zijn de “Algemene Voorwaarden 1993 van de Beroepsvereniging van Film- en Televisiemakers NBF en de Vereniging Audio-visuele Kontakten, de VAK”. Deze zijn gedeponeerd bij de Griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 224/1993 en liggen daar ter inzage; op uw verzoek zullen ze u door ons worden toegezonden.

Als de offerte mondeling is gedaan en ook mondeling is aanvaard dan moeten de algemene voorwaarden in elk geval uiterlijk bij de schriftelijke bevestiging van de opdracht ter kennis van de opdrachtgever kunnen komen.

Download:

Algemene Voorwaarden van de NBF

Statuten en reglementen van de NBF