Kamer geïnformeerd over nieuwe filmregeling

In haar brief van 19 februari informeert minister Bussemaker van OCW de Tweede Kamer over de nieuwe filmregeling. Zij gaat in op de voortgang, invulling en uitvoering van de regeling waarvoor jaarlijks 20 miljoen euro per jaar beschikbaar is inclusief de beheerlasten er van.

De cash rebate regeling is er op gericht een gezond filmproductieklimaat in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken. Met de op grond van deze regeling verleende financiële bijdragen wordt beoogd de aantrekkingskracht van Nederland voor zowel binnenlandse als buitenlandse filmproducties te vergroten en daarmee de productieactiviteit in Nederland van creatieve en technische filmprofessionals en filmbedrijven te verhogen. Daarnaast wordt beoogd de ontplooiing van filmtalent in Nederland en de diversiteit, kwaliteit en verspreiding van filmproducties te stimuleren.

De minister heeft de intentie om de filmstimuleringsmaatregel in mei 2014 in werking te laten treden, afhankelijk van goedkeuring van de Europese Commissie.

Klik hier voor de brief van Bussemaker aan de Kamer

Bron: Nederlands Filmfonds