Adverteren

Samenwerking als partner van de NBF

Als partner van de NBF verbindt je je met de oudste beroepsvereniging in de audiovisuele sector en
draag je direct bij aan een gezond film- en televisieklimaat, een punt waar de NBF zich actief voor
inzet. Hiernaast steun je een grote schare van 600 leden, die allen professioneel werkzaam zijn in de
branche in verschillende disciplines. De NBF onderhoudt een nauwe band met haar leden en andere
organisaties in het veld en heeft daardoor een groot actief bereik onder AV-professionals.

Voor de aanvraag van advertentieruimte kan er contact worden opgenomen met het NBF-bureau via 020-6646588 of nbf@nbf.nl.