Tien documentairemakers krijgen OASE-toekenning

Het Nederlands Filmfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben aan tien documentairemakers een financiële bijdrage toegekend. Dat gebeurde  in het kader van het nieuwe stimuleringsprogramma OASE, voor de ontwikkeling van lange documentaires.

De tien documentairemakers die een bijdrage krijgen zijn:

Frank van den Engel / GRIMACES OF A WEARY VILLAGE

Corinne van Egeraat / BIRMA STORYBOOK

Catharina van Campen/ DESERT ZOO

Boris  Gerrets / PLACE DE LA REPUBLIQUE

Hetty Naaijkens-Retel Helmrich / MUSIC NEVER DIES

Arjanne Laan / MUZIEK ALS WAPEN

Caspar Haspels / HET WRAAKPROTOCOL

Saskia Vredeveld / VAN SWAARKRY EN VERLANGE

Tom Fassaert / LAMPEDUSA!

Leendert Pot / DE FIETS ONTKETEND

Met OASE stimuleren het Filmfonds en het Cultuurfonds gezamenlijk de ontwikkeling van zogenoemde treatments – de verkorte versie van een script –  voor documentaires met cinematografische kwaliteit. Op basis van het treatment kan de documentairemaker een producent benaderen voor de verdere ontwikkeling en eventuele realisering van de documentaire.

Onder deze documentairemakers wordt een bedrag van in totaal € 80.000 verdeeld. Hiervan is € 40.000 beschikbaar gesteld door het Filmfonds. Het Cultuurfonds verdubbelt dit bedrag met een bijdrage uit een CultuurFonds op Naam, het Mady Saks Fonds. Dit fonds werd ingesteld door de in 2006 overleden cineaste Mady Saks.