Nu of Nooit! krijgt derde editie

Zapp en het Mediafonds presenteren Nu of Nooit! 3, een stimuleringsproject voor de ontwikkeling en realisering van cultureel divers jeugddrama met een lengte van 25’ voor de oudste doelgroep van Zapp (8-12 jaar).

Er wordt gezocht naar toegankelijke, filmische en op originele wijze vertelde verhalen, die geworteld zijn in de hedendaagse, multiculturele samenleving. De beoordeling gebeurt op basis van artistieke kwaliteit én cultureel divers karakter.

Gezocht: plannen voor kleurrijk jeugddrama van 25’
Voor wie?
Nu of Nooit! 3 is gericht op teams van regisseurs en scenaristen. Regisseur en scenarist dienen ieder minimaal één (korte) fictiefilm te hebben gerealiseerd. Regisseurs en scenaristen van verschillende culturele achtergronden worden uitdrukkelijk uitgenodigd deel te nemen. Aanvragen voor ontwikkeling kunnen gedaan worden zonder omroep. Deze moeten worden ingediend door een ervaren producent (maximaal 3 projecten indienen per producent/productiebedrijf).

Feedback
Regisseurs en scenaristen kunnen feedback krijgen van onafhankelijke professionals. Deze experts maken geen deel uit van de adviescommissie. Wie hiervan gebruik wil maken, stuurt uiterlijk dinsdag 22 april een e-mail aan nuofnooit@mediafonds.nl met daarin:
– synopsis / treatment in progress van maximaal 5 pagina’s
– c.v.’s scenarioscrijver(s), regisseur(s), producent
– eventueel een concrete vraag
Op dinsdag 6 mei is de feedback-dag bij het Mediafonds. Circa een week van tevoren is de indeling van gesprekken bekend. 

Aanvraag indienen
Voorstellen voor een ontwikkelingsbijdrage in het kader van Nu of Nooit! 3 kunnen tot en met woensdag 4 juni 2014 17:00 uur worden ingediend bij het Mediafonds. Indienen gebeurt digitaal volgens de algemene voorwaarden van het Mediafonds met het Nu of Nooit! 3 formulier. We verzoeken u vriendelijk het aanvraagformulier op dinsdag 3 juni te mailen naar aanvragen@mediafonds.nl zodat we u de inlognaam en -code kunnen toesturen voor de digitale indiening van uw plan. Zie ook de informatie over digitaal indienen.

De selectieprocedure voor ontwikkelingssubsidie bestaat uit twee delen. Eerst wordt een voorselectie gemaakt door een adviescommissie van het Mediafonds (maximaal 12 projecten). De omroepen en Zapp maken vervolgens op basis van deze ingediende plannen én op basis van een gesprek met de makers van de voorgeselecteerde projecten een selectie van max. 6 projecten (gepland op dinsdag 1 juli). Uiterlijk maandag 7 juli wordt bekend gemaakt welke projecten in het kader van de regeling ontwikkelingssubsidie ontvangen.

Er is budget voor de ontwikkeling en productie van maximaal zes plannen. Per project is het ontwikkelingsbudget € 8.000 – € 12.000, afhankelijk van het aantal schrijvers. Het maximale productiebudget per project is € 180.000, waarvan de omroep € 35.000 per project bijdraagt.

Op woensdag 29 oktober 2014 is de indiendatum voor de realiseringsaanvragen. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de handleiding en het reguliere aanvraagformulier (TV productie drama jeugd). Een commissie van het Mediafonds beoordeelt deze aanvragen. Uitzending op televisie staat gepland voor december 2015. Deelnemers aan de regeling committeren zich in principe aan een gezamenlijke première voorafgaand aan de uitzending op televisie, gepland op Cinekid 2015.

Bron: Mediafonds