Negen nieuwe oproepen Creative Europe gepubliceerd

In december werden de eerste vier oproepen voor het nieuwe Creative Europe programma (2014-2020) – subprogramma MEDIA gepubliceerd:

– Steun voor de ontwikkeling van Individuele Projecten en Slate Funding
– Steun voor onafhankelijke Europese Televisieproducties
– Steun voor de transnationale distributie van Europese Films: Selectieve Distributie
– Steun voor Filmfestivals

  Hier kwamen de volgende negen nieuwe oproepen bij:

  – Video games – Steun voor concept- en projectontwikkeling van video games.
  Deadline voor indiening is 28 maart  2014.
  – Audience Development – Steun voor publieksbereik.
  Deadline voor indiening is 28 maart  2014.
  – Internationale Coproductiefondsen
  Deadline voor indiening is 21 maart  2014.
  – Training
  Deadline voor indiening is 23 mei  2014.
  – Market Access Single Action – Steun voor markttoegang – eenmalige acties.
  Deadline voor indiening is 7 maart  2014.
  – Market Access Framework Partnership – Steun voor markttoegang: langere termijn. Deadline voor indiening is 6 juni 2014.
  – Cinema Network – Steun voor Europese netwerken van bioscopen.
  Deadline voor indiening is 27 juni 2014.
  – Distribution Automatic scheme – Steun voor de distributie van niet-nationale Europese films: automatische distributie.
  Deadline voor indiening is 30 april 2014 (31 juli 2015 voor herinvesteringen).
  – Sales Agents – Steun voor Sales Agents.
  Deadline voor indiening is 18 juni 2014 (1 maart 2016 voor herinvesteringen).

   Nederlandse samenvatingen van deze oproepen worden zo spoedig mogelijk op de website van de MEDIA Desk geplaatst, samen met de belangrijkste wijzigingen. Tot die tijd kunt u terecht op de Creative Europe website van de Europese Commissie.

   Neem voor meer informatie contact op via info@mediadesknederland.eu of via telnr 020 61 64 225.

   Bron: MEDIA Desk Nederland