Jan Nijland Zilveren Roos 2014 uitgereikt

Vandaag is tijdens de nieuwjaarsreceptie van de NVB, NVF en FPN in Pathé Tuschinski de Jan Nijland Zilveren Roos 2014 uitgereikt aan Joachim Wolff.

Bij deze jaarlijkse prijs voor een persoon of instantie die van grote betekenis is voor de Nederlandse bioscoopwereld hoort een geldbedrag van twintigduizend euro. De aanmoedigingsprijs, het Jan Nijland Zilveren Roosje 2014 en een geldbedrag van vijfduizend euro, is uitgereikt aan Joep Caubo.

Met de Jan Nijland Zilveren Roos blies de Stichting Jan Nijland Zilveren Roos Award vorig jaar een oude prijs nieuw leven in. Van 1960 tot 1982 werd de Zilveren Roos toegekend aan onder anderen Charlie Chaplin, Ingmar Bergman, Bert Haanstra, Robbert Wijsmuller en Jan Nijland. De Jan Nijland Zilveren Roos wordt jaarlijks uitgereikt aan “een natuurlijke of rechtspersoon die van grote betekenis is voor de Nederlandse bioscoopwereld en erin slaagt om ‘de bioscoop’ via film (of andere cultuuruitingen) onder ieders aandacht te brengen”. Ook de aanmoedigingsprijs het Zilveren Roosje wordt jaarlijks uitgereikt. In 2013 ontving Ad Weststrate de eerste Jan Nijland Zilveren Roos en Frits Nieuwenhuizen de aanmoedigingsprijs, het Zilveren Roosje.

Joachim Wolff

Gezien zijn gezondheidssituatie kon Joachim Wolff de prijs tijdens de nieuwjaarsreceptie in Tuschinski niet in ontvangst nemen. Daarom is deze al eerder in besloten kring aan hem overhandigd. Bij het voorlezen van het juryrapport stond jurylid Jeroen Huijsdens hierbij stil. “De jury van de Jan Nijland Zilveren Roos wil deze keer een persoon eren die zich gedurende zijn werkzame leven op een geheel eigen en bijzondere wijze heeft ingezet voor de bioscoopsector. Tot voor kort was hij ook nog altijd te zien op de Algemene Ledenvergadering van de NVB en volgde hij de ontwikkelingen van de sector op de voet: Joachim Wolff. Jarenlang gaf hij leiding aan een Nederlandse bioscooponderneming, een echt familiebedrijf, en speelde hij op zowel bedrijfsmatig als bestuurlijk niveau een rol van betekenis. Zijn grootste verdienste is misschien wel dat hij zowel op nationaal als internationaal niveau de basis heeft gelegd waar geen enkele onderneming in het film- en bioscoopbedrijf nog zonder kan: marktonderzoek en statistiek. De Stichting Filmonderzoek, die zich ten dienst stelt van de filmsector, is zijn creatie en geeft een meer wetenschappelijke onderbouwing aan de ontwikkelingen in de branche. Hij is echt één van de laatste van zijn generatie en juist daarom willen we hem voor zijn betekenis van de sector belonen. Als een soort oeuvreprijs, als die zou bestaan.”

Joep Caubo

Het Jan Nijland Zilveren Roosje 2014 was voor Joep Caubo. Het juryrapport: “De jury van de Jan Nijland Zilveren Roos is blij iemand naar voren te mogen roepen die het afgelopen jaar een bijzondere prestatie heeft geleverd en daarmee een mooie bijdrage heeft geleverd aan het Nederlandse bioscoopbedrijf. De aanmoedigingsprijs, het Zilveren Roosje, gaat dit jaar naar de bioscoopondernemer met bioscopen in Reuver en Venlo: Joep Caubo. Deze bioscoopexploitant weet wat het is om echt bioscoopbloed te hebben. Hij is een vierde generatie bioscoopman en een ondernemer die weet hoe je bioscoopbezoekers anno 2014 in de watten moet leggen. Als ondernemer voelt hij zich ook altijd betrokken bij hetgeen er in de branche gebeurt gezien zijn trouwe aanwezigheid op industriedagen en vakbeurzen. De afgelopen jaren exploiteerde hij al een bioscoop in het Zuiden des lands. Maar onlangs opende hij er een bioscoop die hem weer terugbracht naar de plaats waar zijn vader, grootvader en overgrootvader ook het vak van bioscoopexploitant uitoefenden.”

Het bestuur van de Stichting Jan Nijland Zilveren Roos Award bestaat uit Mario Bruna (voorzitter), Jaap Dierkens Schuttevaer en Philipp Wolff. De jury, ingesteld door het bestuur en aangewezen door de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten en de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs, bestaat uit Jeroen Huijsdens, Winnie Sorgdrager en Wilco Wolfers.

Jan Nijland (1919-1998) vervulde als bioscoopondernemer en bestuurder een belangrijke rol in de Nederlandse bioscoopwereld. Van 1972 tot 1982 was hij voorzitter van de Nederlandse Bioscoopbond. Ook op charitatief gebied was Jan Nijland actief. Zo was hij onder meer voorzitter van Stichting Bio Kinderrevalidatie. In 1978 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van de Nederlandse Leeuw. In 1982, bij zijn afscheid als voorzitter van de Nederlandse Bioscoopbond, kreeg hij de Zilveren Roos uitgereikt.

Bron: