Principe-akkoord Omroep-CAO

Er is een nieuw principe-akkoord bereikt over de CAO voor het Omroeppersoneel 2013-2104. Mits de leden van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en twee andere vakorganisaties instemmen, beslaat de CAO de periode 1 januari 2013 tot 1 januari 2015.

Als onderdeel van het akkoord is een eenmalige uitkering van 1,5 procent voorzien in december. Daarnaast gaan de lonen per januari 2014 met 1 procent omhoog, gevolgd door een verhoging met 0,5 procent in juli 2014. De pensioenleeftijd wordt binnen het akkoord gelijk gesteld aan de AOW-leeftijd. De vakorganisaties zullen in het eerste kwartaal diverse afspraken verder uitwerken. Daarbij staan thema’s flexibiliteit & zekerheid, van werk naar werk, en opleiding & ontwikkeling centraal.

Marc Visch van de NVJ: ‘Belangrijk winstpunt is dat ook de werkgevers erkennen dat de flexibilisering van arbeid binnen de publieke omroepen is doorgeslagen en daarmee soms ongewenste vormen heeft aangenomen. Tijdelijke contracten moeten gebruikt worden waarvoor ze zijn bedoeld: tijdelijk werk. Schijnconstructies moeten worden uitgebannen.’

‘En we zijn tevreden dat in deze tijd van exorbitante bezuinigingen een bescheiden loonafspraak is gemaakt’.

De NVJ legt het akkoord met een positief advies voor aan de leden.

Bron: Villamedia